پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
امور صادراتی

سوالات متداول

صادرات قطعی چیست؟

رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟

با توجه به آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی، شرکت‌های پتروشیمی باید60‌% ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه، 10% را به صورت اسکناس و بقیه را در قالب واردات در مقابل صادرات ارائه کنند و سایر صادرکنندگان باید حداقل 50% ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیمایی و حداکثر تا 20% را به صورت اسکناس و مابقی را در قالب واردات در مقابل صادرات خود ارائه نمایند.

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "