واردات در بازارچه های مرزی
واردات در بازارچه های مرزی
واتساپ: 09018317558 02142326

واردات در بازارچه های مرزی

واردات در بازارچه های مرزی

واردات در بازارچه های مرزی به صورت قطعی است و مشمول تشریفات قطعی گمرك می گردد و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض نیز در صورت تعلق قابل وصول است . ورود و ترخیص كالا در بازارچه مرزی صرفا با ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد .كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی امكان پذیر است وكلیه اشخاص حقیقی ساكندر مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت می نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند . فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه ومیزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندی های استان های مری و تفاهم به عمل آمده با كشورهای مقابل ومقررات صادرات و واردات كشور تهیه و اعلام می نماید .

وارد كننده های بازارچه های مرزی اشخاصی حقیقی می باشند كه نسبت به ورود كالاهای مصرفی در نقاط مرزی كشور اقدام می نماید ، كه در بسیاری از موارد مقررات تجارت كشور خود و كشور مقابل هیچ گونه اطلاعاتی ندارند . لذا لازم است كه مسئولین وارد كنندگان را نسبت به مقررات قانون تجارت كشور و قوانین و مقررات كورهای همجوار بازارچه های مرزی مطلبع نمایند و آنها را در جهت صحیح و قانونی هدایت نمایند .

جهت واردات كالا داشتن كارت بازرگانی الزامی است ، ولی شركت های تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ایرانی اغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند وپیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی معاف هستند.
واردات قطعی بازارچه ها برای مصرف نقاط مرزی یا فروش در بازارچه سفارش شده و به كور از طریق بازارچه ها وارد می گردد و با انجام تشریفات قطعی گمركی قابل ترخیص است . همانطوری كه می دانیم واردات در بازارچه های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در مقابل صادرات كالا قابل انجام است وصادر كنندگان مجاز خواهند بود در مقابل صادرات ، كالای خود در بازارچه های مرزی كالاهای قابل ورود را كه از طرف وزارت بازرگانی جهت واردات در بازارچه ها فهرست گردیده است اقدام به ورود نمایند . البته صادر كنندگان و غرفه داران قادرند از محل صادرات سایر غرفه داران اقدام به ورود كالاهای اعلام شده بنمایند .

چنانچه صادر كنندگان بازارچه های مشترك مرزی بخواهند از بازارچه دیگری اقدام به ورود كالا بنمایند ع لازم است كه ابتدا اظهارنامه گمركی را به گمرك بازارچه ای كه صادرات را انجام داده تسلیم و پس از تشریفات ، تطبیق اسناد و كالا از نظر منظور نمودن سقف ارزش صادرات انجام شده بررسی و اقلام قابل ورود از طریق بازارچه های استان مربوطه اظهارنامه را جهت انجام سایر تشریفات گمركی و صدور پروانه ترخیص قطعی طی نامه ای به گمرك مرز ورود كالا حسب مورد اعلام نماید ، و گمرك ترخیص كننده كالا پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشریفات ترخیص كالا با رعایت مقررات اقدام و در پایان مراتب را از نظر ارزش كالای ترخیص شده جهت تفریق از تعهدات صادراتی مهلت منقضی نشده غرفه دار مربوطه به گمرك بازارچهذیربط اعلام دارند .

بدیهی است كه رعایت مفاد ماده 22 اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و بندهای چندگانه و تبصره های 1-2-3 آن الزامی بوده و رعایت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشی الزامی است البته ورود و ترخیص كالا صرفا به نام غرفه دار بازارچه كه دارای كارت غرفه داری از فرمانداری محل می باشد امكان پذیر است .

آنچه مهم است این است كه واردات قبل از صادرات از طریق بازارچه های مرزی امكان پذیر و مجاز نمی باشند و مهلت تسویه تعهدات صادراتی در بازارچه های مرز 8 ماه پس از تاریخ صدور كالا می باشد و تا مدت 6 ماه نیز با اخذ و واریز جریمه قابل تمدید است و چنانچه در فاصله مذكور تعهدات صادراتی تسویه نگردد ع گمرك مراتب را پیگیری می نماید و با توجه به اینكه سایر مقررات مربوطه در صفحات گذشته بیان شده است از بیان مجدد آن موارد خودداری می گردد .

تشریفات ترخیص

برای ترخیص كالا از بازارچه مرزی اشخاص حقیقی یا حقوقی مراحل ذیل را پشت سر می گذارند ، كه ممكن است مراحل گردش كاری در بعضی از بازارچه ها نسبت به یكدیگر فرق كند . هر گاه مدیریت بازارچه مشترك مرزی مجوز ترخیص را صادر نماید گمرك می تواند نسبت به ترخیص كالای وارد كننده اقدام نماید و صاحب كالا می تواند شخصا و یا از طریق وكیل یا نماینده قانونی خود اقدام به ترخیص كالای خویش نماید .

1- تنظیم اظهارنامه

2- احراز هویت

3- پرداخت حقوق و عوارض گمركی و هزینه های گمركی به بانك

4- ارائه فیش واریزی به دفتر ژورنال گمرك

5- دایره صدور پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركی

6- دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه

7- تعیین ارزیاب / ارزیابی كالا در انبار (در صورت نیاز ارسال نمونه به آزمایشگاه)

8- ارزش

9- ارزیاب ، كارشناس و مسئول سرویس ارزیابی جهت امضاء و مهر

10- دفتر كل انبار

11- درب خروج و خارج نمودن كالا از گمرك

نمودار گردش كار در بعضی از بازارچه های مرزی به صورت ذیل است كه ممكن است از یك بازارچه به بازارچه دیگر از جهت تشریفات گمركی دارای تفاوت های جزیی باد كه دارای اهمیت چندانی نیست .
آنچه كه حائز اهمیت است این است كه جهت ترخیص كالا قوانین و مقررات رعایت گردد و واردكنندگان بتوانند در سریع ترین زمان ممكن اقدام به ترخیص كالا از بازارچه مرزی نمایند .

1- تحویل مانیفست

2- بازدید اجمالی

3- تخلیه در انبار

4- صدور قبض انبار

5- اگر خارج از مانیفست بود كالا ضبط می گردد

6- اگر خارج از سهمیه بود مرجوع می گردد

7- تنظیم اظهارنامه

8- كنترل اظهارنامه

9- پرداخت عوارض

10- دفتر كوتاژ

11- ارزیابی

12- خارج كردن از دفتر انبار

13- صدور پروانه

14- تحویل جنس مطابق پروانه به صاحب كالا

به این نوشته امتیاز دهید
Rate this post
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 1270

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمایید، در اولین فرصت کاری با شما در ارتباط خواهیم بود.

پاسخگوی سوالات شما هستیم

شماره تلفن: 02142326

واتساپ- ایتا- تلگرام 09018317558


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ