ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامي شد

ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامي شد

از روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد ماه سال جاري ، ثبت منشأ ارز الزامي مي باشد. گمرك جمهوري اسلامي ايران با مشاركت با بانك مركزي نسبت به راه اندازي صفحه منشأ ارز اقدام نموده و لذا كليه صاحبان كالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز مي باشند.

 

تاریخ انتشار: 1396/03/23 / نوشته: ماهرويي
گمرك ايران اعلام كرد: سامانه ثبت سفارش تا اطلاع ثانوي قطع است

گمرك ايران اعلام كرد: سامانه ثبت سفارش تا اطلاع ثانوي قطع است

بعضي از فرآيند هاي مربوط به ترخيص كالاهاي وارداتي به علت قطعي سامانه ثبت سفارش، تا اطلاع ثانوي با مشكل مواجه خواهد بود.

تاریخ انتشار: 1395/09/20 / نوشته: ماهرويي
 مراحل ثبت سفارش كالا

مراحل ثبت سفارش كالا

ثبت سفارش در سامانه وزارت بازرگاني سيستم مجوز ورود اقلام به كشور از طريق وزارت بازرگاني استان ها انجام مي گيرد كه تاسال 87 به صورت دستي و از طريق مراجعه حضوري بازرگانان انجام پذيرفته مي شده است ،كه از تاريخ 19/03/88سيستم الكترونيكي sabtaesh.tpo.ir جايگزين سيستم قبلي شده است. بدين ترتيب كليه بازرگانان اعم از شخص حقيقي يا حقوقي (كليه دارندگان كارت بازرگاني) مي توانند ابتدا با ثبت نام در قسمت مربوطه نام نويسي كنند و نسبت به دريافت كلمه عبور و رمز عبور اقدام نمايند و پس از تاييديه مشخصات كاربري خود مي توانند نسبت به انجام ثبت سفارش اعم از افتتاح ،جايگزين، اصلاحيه و غيره در كارتابل خود اقدام نمايد و سپس جهت تاييديه از كارشناسان محترم بازرگاني نسبت به اخذ تاييديه از طريق منوي گذاشته شده (پيگري و ويرايش ) اقدام نمايند كه در بيشتر مواقع مراجعه حضوري از سوي بازرگانان سلب خواهد شد (در صورت صحيح بودن كليه اطلاعات پرفرما) در اين صورت پس از اخذ تاييديه از سوي كارشناسان، نسبت به پرداخت اينترنتي از طريق درگاه بانك ملي اقدام نمايند و پس از پرداخت ،پرونده ثبت سفارش متقاضيان محترم بدون نياز به مراجعه حضوري بصورت خودكار ،به بانك عامل و گمركات اجرائي (با توجه به نوع ثبت سفارش) ارسال خواهد گرديد.

تاریخ انتشار: 1395/02/26 / نوشته: پرستو لطيفي
 ثبت سفارش

ثبت سفارش

ثبت سفارش كالاي بازرگاني در سيستم ثبتارش

تمامي سؤالات درخواست مي بايست به طور دقيق و خوانا تايپ گردد ودرخواست هايي كه ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظيم پشت و روي فرم ثبت سفارش به نكات ذيل توجه فرماييد:

1)مشخصات متقاضي: طبق مندرجات كارت بازرگاني تكميل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره كارت عضويت وزارت بازرگاني درج شود.

2)مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

3)شرايط قرارداد: با توجه به نوع و شرايط مورد نظر خريدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

4)مشخصات حمل:

الف ـ در خريدهاي (فوب) FOB نياز به تكميل اين قسمت نمي باشد.

ب ـ در ساير خريدها اين قسمت تكميل گردد. همچنين در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرماي حمل كالا اين قسمت تكميل گردد.

5)مشخصات كالا: براساس پروفرما، تعرفه كالا و كتاب قانون مقررات صادرات و واردات تكميل شود.

6)در صورتي كه كالا نياز به اخذ مجوز ساير سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

7)محل تخصيص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهميه ارزي توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تكميل گردد.

8)اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضي مهر و امضاء گردد.

تاریخ انتشار: 1395/01/18 / نوشته: پرستو لطيفي