ارائه بسته‌هاي تشويقي به سرمايه‌گذاران براي تبديل چابهار به مركز ترانزيت شرق كشور و آسياي ميانه

ارائه بسته‌هاي تشويقي به سرمايه‌گذاران براي تبديل چابهار به مركز ترانزيت شرق كشور و آسياي ميانه

مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از راه اندازي خط هاي كشتيراني و ارائه بسته‌هاي تشويقي به سرمايه‌گذاران براي تبديل چابهار به مركز ترانزيت شرق كشور و آسياي ميانه خبر داد.

عبدالرحيم كردي افزود: چابهار كوتاه ترين و به صرفه ترين مسير براي دسترسي افغانستان به آب ھاي آزاد است و افغانستان درحال حاضر عمده واردات و صادرات خود را از بنادر عباس وكراچي در پاكستان انجام مي دھد و اين درحالي است كه بندرچابھار در مقايسه با بندرعباس 90 كيلومتر و باكراچي 700 كيلومتر به مركز افغانستان نزديك‌تر است.

تاریخ انتشار: 1396/05/22 / نوشته: ماهرويي
چاله هاي حمل و نقل صادراتي در پسابرجام

چاله هاي حمل و نقل صادراتي در پسابرجام

چاله هاي حمل و نقل صادراتي در پسابرجام ، هزينه بالا، قديمي و فرسوده بودن، نبود حمل و نقل براي كالاهاي فسادپذير و رقابتي نبودن شاخص حمل و نقل در اقتصاد ايران از چالش هاي مهم اين بخش در كشور محسوب مي شوند

به گزارش پايگاه خبري و تحليلي اگزيم نيوز با رفع تحريم ها و بازگشت شركت هاي مهم حمل و نقل دنيا به ايران بخشي از چالش بارگيري محصولات صادراتي ايران حل شد اما كارشناسان معتقدند هنوز حمل و نقل يكي از مهمترين بخش هاي مربوط به قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي ايراني محسوب مي شود.فعالان اين حوزه مي گويند نبود سيستم حمل و نقل هوايي و ضعف حمل و نقل ريلي از يك سو و ضعف لجستيكي صادرات محصولات غيرنفتي به طور مثال در مورد صادرات كالاهاي فاسد شونده از سوي ديگر موضوعاتي هستند كه ضرورت بازنگري در توسعه حمل و نقل كالا را در بخش صادرات غيرنفتي گوشزد مي كند.

تاریخ انتشار: 1396/02/16 / نوشته: ماهرويي
برقراري حمل‌ونقل تركيبي از بمبئي تا مسكو

برقراري حمل‌ونقل تركيبي از بمبئي تا مسكو

برقراري حمل‌ونقل تركيبي از بمبئي تا مسكو ، به گزارش موسسه تحقيقاتي مركز اطلاعات فني ايران و به نقل از ايسنا، معاون ساخت راه‌آهن شركت ساخت با اشاره به اقدامات جدي كه در عرصه ساخت راه‌آهن صورت گرفته، از گسترش بخش ريلي ايران در منطقه خبر داد و گفت: به شكل آزمايشي اتصال بمبئي به مسكوي روسيه چندي قبل اجرايي شد كه با موفقيت آن مي‌توان انتظار داشت اين مسير رونق جدي بگيرد.

تاریخ انتشار: 1395/09/30 / نوشته: ماهرويي
آغاز حمل و نقل تركيبي با اروپا از ارمنستان

آغاز حمل و نقل تركيبي با اروپا از ارمنستان

آغاز حمل و نقل تركيبي با اروپا از ارمنستان ، دبير كانون سراسري انجمن شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي، از آغاز حمل و نقل تركيبي بار با اروپا از مسير ارمنستان خبر داد.

غلامحسين اميري گفت: ظرف دو تا سه سال گذشته، مشكلاتي در مرز تركيه براي حمل و نقل بار از اروپا داشتيم كه همين موضوع موجب شد رايزني‌هايي ميان ايران با برخي كشورها به منظور استفاده از مسيرهاي موازي انجام شود.

تاریخ انتشار: 1395/09/01 / نوشته: ماهرويي
آغاز ترانزيت دريايي افغانستان از طريق ايران

آغاز ترانزيت دريايي افغانستان از طريق ايران

 

آغاز ترانزيت دريايي افغانستان از طريق ايران ؛ به زودي ، استاندار سيستان و بلوچستان در ديدار با رئيس اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان گفت: ظرفيت بندر چابهار و دسترسي به آبهاي آزاد مهمترين اولويت در گسترش روابط تجاري دو كشور ايران و افغانستان است.

علي اوسط هاشمي در سفر به افغانستان در ديدار با "عبدالله عبدالله"رئيس اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان با اشاره به ظرفيت ها و توانمندي هاي سيستان و بلوچستان در زمينه مراوده هاي تجاري و اقتصادي با افغانستان افزود: همزمان با فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي امسال مردم دو كشور شاهد سرآغاز عصري جديد در ترانزيت دريايي در چابهار خواهند بود.

تاریخ انتشار: 1395/08/26 / نوشته: ماهرويي
اعمال تخفيف 30 تا 40 درصدي از سوي راه‌آهن ايران براي ترانزيت برخي كالاها

اعمال تخفيف 30 تا 40 درصدي از سوي راه‌آهن ايران براي ترانزيت برخي كالاها

اعمال تخفيف 30 تا 40 درصدي از سوي راه‌آهن ايران براي ترانزيت برخي كالاها : معاون سير و حركت شركت راه‌آهن گفت: با توجه به كاهش توليد و قيمت برخي كالاها در منطقه، تخفيف تعرفه ترانزيت ضروري است در اين راستا راه‌آهن ايران براي حمل و ترانزيت كود، گوگرد و پنبه، تخفيف 30 تا 40 درصدي در نظرگرفته است.

حسين عاشوري با اشاره كاهش توليد و قيمت برخي كالاها در منطقه و ضرورت تخفيف در تعرفه ترانزيت ريلي از اعمال تخفيف 30 تا 40 درصدي خبر داد.

تاریخ انتشار: 1395/07/25 / نوشته: ماهرويي
مقررات جديد ترانزيت كالا اعلام شد

مقررات جديد ترانزيت كالا اعلام شد

گمرك ايران با صدور بخشنامه اي با موضوع ترانزيت كالا مقررات جديدي براي عبور داخلي كالا اعلام كرد.

بر اساس بخشنامه جديد گمرك، فقط شركتهاي تعاوني مرز نشيني و واحدهاي توليدي مجاز به ترانزيت داخلي كالا مي‌باشند.

بر مبناي بخشنامه مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه به منظور ساماندهي و وحدت عمل  در كنترل تشريفات انتقال كالا تحت رويه ترانزيت داخلي، عبور  از گمرك مرزي به گمركات داخلي امكانپذير نبوده و صاحبان كالا موظف به ترخيص كالا در گمركات ورودي مي‌باشند.

تاریخ انتشار: 1395/07/24 / نوشته: ماهرويي
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تعديل نرخ عوارض وصولي حمل و نقل كالا در كشور از شركت هاي حمل و نقل بين المللي

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تعديل نرخ عوارض وصولي حمل و نقل كالا در كشور از شركت هاي حمل و نقل بين المللي

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تعديل نرخ عوارض وصولي حمل و نقل كالا در كشور از شركت هاي حمل و نقل بين المللي :

شوراي اقتصاد مصوبه شماره 754660 مورخ 7/7/1395 را به شرح زير اعلام نموده است:

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 23/6/1395 درخواست شماره 02/100/22742  مورخ 20/5/1395 وزارت راه و شهرسازي مبني بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4/5/1395 شوراي اقتصاد در خصوص تعديل نرخ عوارض وصولي حمل و نقل كالا در كشور از شركت هاي حمل و نقل بين المللي را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل بررسي و مورد تصويب قرار داد.

تاریخ انتشار: 1395/07/19 / نوشته: ماهرويي
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده  بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده  بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

ماده‌واحده ـ لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك‌ مقدمه و سيزده ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره ـ در اجراي مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139)، هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

تاریخ انتشار: 1395/07/17 / نوشته: ماهرويي
ورود وسايل نقليه با بار بيش از 20 تن ممنوع شد

ورود وسايل نقليه با بار بيش از 20 تن ممنوع شد

ورود وسايل نقليه با بار بيش از 20 تن ممنوع شد : درحاليكه اوايل هفته جاري،خبر بازگشايي مرز باجگيران و بازگشت به شرايط عادي در اين مرز منتشر شد اما عضو هيات مديره انجمن شركت هاي حمل ونقل از ممنوعيت ورود وسايل نقليه باوزن بيش از 20 تن خبرداد.

تاریخ انتشار: 1395/07/17 / نوشته: ماهرويي
بارنامه چيست B/L و انواع بارنامه (Bill of Lading)

بارنامه چيست B/L و انواع بارنامه (Bill of Lading)

بارنامه به عنوان سند قرارداد حمل رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعاي خسارت از بيمه مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. بارنامه سند حمل كالا و سندي است كه قابل انتقال به غير بوده و مالكيت كالا را نشان مي دهد. لذا از اهميت بالايي بر خوردار است.بارنامه به عنوان سند قرارداد حمل رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعاي خسارت از بيمه مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. بارنامه سند حمل كالا و سندي است كه قابل انتقال به غير بوده و مالكيت كالا را نشان مي دهد. لذا از اهميت بالايي بر خوردار است.

تاریخ انتشار: 1395/05/23 / نوشته: پرستو لطيفي
حمل و نقل دريايي

حمل و نقل دريايي

در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟

تاریخ انتشار: 1395/05/16 / نوشته: پرستو لطيفي
ترانزيت كالا

ترانزيت كالا

طبق ماده 59 قانون امور گمركي، عبور داخلي رويه اي گمركي است كه براساس آن كالاي ترخيص نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفاتي قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد، عبورداخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي شود.. در ماده 53 قانون امور گمركي نيز اشاره شده است كه عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود. مدارك لازم براي انجام ترانزيت كالا به همراه فرم مربوط به ترانزيت كالا به صورت زير است:


1              درصورت حمل يكسره ارائه موافقت نامه اداره بندر و كشتيراني مبني بر بلامانع بودن حمل يكسره در غير اينصورت ارائه قبض انبار 
2              برگ ترخيص از كشتيراني يا تعاوني لنج داران 
3              مانيفست يا بارنامه 
4              سياهه عدل بندي 
5              فاكتور خريد كالا 
6              معرفي نامه براي نمايندگان صاحب كالا از شركتهاي حقوقي 
7              وكالت نامه 
8              تصوير كارت بازرگاني يا كارت حق العمل كاري حسب مورد 
9              مجوز عبور (حسب مورد( 
10           ضمانت نامه يا تعهد قانوني 
11           مجوز بانك (حسب مورد(
12           راهنامه سي اچ آر جاده اي 

تاریخ انتشار: 1395/05/04 / نوشته: پرستو لطيفي
بارنامه

بارنامه

بارنامه

اوراق بهاداري است كه از طرف موسسه حمل و نقل صادر و مشخصات كالا و نام و آدرس گيرنده و فرستنده كالا و ميزان كرايه و مشخصات تعداد و وزن كالا در آن قيد ميگردد

تاریخ انتشار: 1395/02/27 / نوشته: پرستو لطيفي
سهم حمل ونقل دريايي در تجارت بين المللي

سهم حمل ونقل دريايي در تجارت بين المللي

سهم حمل و نقل دريايي در جابجايي كالا ها در تجارت بين المللي حدودا 90 درصد كل اين تجارت را تشكيل مي دهد اين ميزان  به لحاظ تناژي حدودا شش ميليارد تن از انواع كالا ست كه تقريبا يك سوم آن را كالاهاي نفتي و يك سوم آن را كالاهاي خشك  و فله و بقيه را

كالاهاي غير فله تشكيل مي دهند. با توجه به احراز چنين درصدي از جابجايي كالا در تجارت جهاني اهميت  تجارت و حمل و نقل دريايي بعنوان دو بخش جدا نشدني قابل بررسي است. بنظر مي رسد كه ارائه خدمات كارامد در  حمل و نقل دريايي از پارامتر هاي لازم  و تاثير گذار در انجام تجارت موفق بين المللي است.  بررسي روند توسعه تجارت نمانگر توسعه همزمان چنين حمل و نقلي است ،  حمل و نقل كارآمد بطور يقين باعث افزايش تجارت بين المللي خواهد شد پارامتر هاي موثر بر چنين حمل و نقلي متاثر از مقررات و ضوابط حاكم  حمل و نقل و همچنين حاكم بر خدمات جانبي كه به نحوي بر هزينه هاي حمل و نقل اثر گذار خواهد بود مي باشد. بنابر اين حمل ونقل را مي توان بعنوان ابزار اصلي توسعه تجارت بين المللي و تامين نيازهاي گوناگون فعالان اقتصادي معرفي نمود.  توسعه ظرفيت حمل با  توسعه جابجايي كالا تقريبا از روند يكساني برخوردار بوده است  ليكن هزينه هاي حمل و نقل هنوز بعنوان بخش قابل توجه اي از قيمت تمام شده كالا را براي مصرف كننده  در بر دارد ، اين هزينه ها در كشور هاي در حال توسعه به دليل خلاء  موجود در تاسيسات زير بنايي و همچنين تجهيزات لازم در ارائه سرويس هاي سريع و به موقع كه مي بايستي در خدمت حمل و نقل باشد ناشي مي گردد. كشور هاي در حال توسعه به طور معمول نرخ بالاتري براي حمل محمولات خود بصورت درصدي از ارزش وارداتي سيف شامل هزينه كرايه و بيمه را مي پردازند همچنين هزينه هاي حمل و نقل زميني و عوارض  ترانزيت  كالا و ساير هزينه هاي مربوطه در اين كشور ها بسيار گران تر از كشور هاي توسعه يافته مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/01/30 / نوشته: پرستو لطيفي
اسناد حمل متعارف

اسناد حمل متعارف

هويت و ويژگي كالاي مورد معامله را اسناد حمل تعيين مي نمايند. اين اسناد از مهمترين اوراق در مجموعه خريد خارجي به شمار مي آيند.

هويت و ويژگي كالاي مورد معامله را اسناد حمل تعيين مي نمايند. اين اسناد از مهمترين اوراق در مجموعه خريد خارجي به شمار مي آيند.

اهميت اسناد حمل براي خريدار: خريدار با انجام تعهدات مالي خود و تسويه حساب با بانك گشاينده اعتبار و يا فروشنده ، مي تواند با ارائه اصل اسناد حمل به گمرك مربوطه نسبت به انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالاي خود اقدام نمايد.

اسناد حمل به دو گروه متعارف يا متداول (Conventional) و خاص (Special) تقسيم مي شوند.

تاریخ انتشار: 1395/01/25 / نوشته: پرستو لطيفي
تعاريف و اصطلاحات گمركي و حمل و نقل بين المللي

تعاريف و اصطلاحات گمركي و حمل و نقل بين المللي

تاریخ انتشار: 1395/01/25 / نوشته: پرستو لطيفي
روش هاي بين المللي حمل محموله

روش هاي بين المللي حمل محموله

روش هاي متداول حمل محموله هاي صادراتي و وارداتي به شرح زير مي باشد.

 

گروه E 

گروه F

گروه C

گروه D

تاریخ انتشار: 1395/01/25 / نوشته: پرستو لطيفي
روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي 

در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهاي مختلف شكل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريكه در بعضي از كشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در كشورهاي ختلف پراكنده است و به علت عمين پراكندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا" از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند. در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديكه چنين اصطلاحاتي در دو كشور وجود دارد هر يك به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوريكه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يك روش حمل از كشوري به كشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير كشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنكه درديگر كشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .
از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يكسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي كه سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد. به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان كه موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي كردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير كنند.

تاریخ انتشار: 1394/12/26 / نوشته: پرستو لطيفي
روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

در تجارت بين الملي دادوستد و حمل كالا طبق عرف و عادت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟

تاریخ انتشار: 1394/11/20 / نوشته: پرستو لطيفي