صادرات بي‌مزد كالاهاي ديجيتال ايراني

صادرات بي‌مزد كالاهاي ديجيتال ايراني

بازي‌ها گاهي مسافتي به اندازه طول دو قاره مختلف را طي مي‌كنند تا به دست مخاطبان برسند. بنابراين طبيعي است انتظار داشته باشيم كه صادرات بازي‌هاي ديجيتال و رايانه‌اي مانند ديگر محصولات مشمول ماليات شود.

به گزارش ايسنا، خريد و فروش و تجارت در جهان امروز رنگ‌وبويي متفاوت با سال‌هاي پيش دارد. از جمله محبوب‌ترين و البته پرفروش‌ترين كالاهايي كه اين روزها خريد و فروش مي‌شوند، انواع بازي‌هاي رايانه‌اي و ديجيتال است. موضوعي جالب كه شايد كمتر مورد توجه مخاطبان اين نوع كالاها  قرار بگيرد، نحوه واردات اين نوع محصولات به كشورهاي مختلف است.

تاریخ انتشار: 1395/10/18 / نوشته: ماهرويي
اصطلاحات بازرگاني

اصطلاحات بازرگاني

هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج، داراي قيمتي اس كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرك , بانك و ساير سازمانها قرار مي گيرد. لذا صادر كنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد. اين نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت ان براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد قطعا براي يك نوع كالا قيمتهاي مختلف به گمرك اظهار مي گردد و به اين

تاریخ انتشار: 1395/04/30 / نوشته: پرستو لطيفي
پنج گام براي موفقيت در بازاريابي صادرات

پنج گام براي موفقيت در بازاريابي صادرات


كم رنگ شدن مرزهاي تجارت در جهان امروز ،علاوه برگسترش ارتباطات ميان ملت‌ها، توجه به موضوع صادرات را براي همه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي

به ضرورتي گريزناپذير تبديل كرده است.

رك مفهوم بازاريابي صادرات را براي همه فعالان اقتصادي كه در انديشه رشد بنگاه‌هاي خود هستند، واجد اهميت مي‌نمايد. شركت‌ها و بنگاه‌هايي كه در انديشه گسترش بازارهاي بين‌المللي براي محصول يا خدمات خود هستند بايد ابتدا در مورد ورود به بازار صادرات به قطعيت برسند و سپس در مورد انتخاب مقاصد صادراتي و روش‌هاي انجام صادرات به مقاصد تعيين شده، جمع‌بندي لازم را به عمل آورند.بايد توجه داشت كه بازاريابي صادرات، تنها به معني شناسايي خريداران يا واردكنندگان كشور مقصد و ترغيب آنها به ارائه سفارش خريد نيست.

تاریخ انتشار: 1395/04/12 / نوشته: پرستو لطيفي
بررسي تأثير استراتژي آميخته بازاريابي صادراتي بر عملكرد صادرات

بررسي تأثير استراتژي آميخته بازاريابي صادراتي بر عملكرد صادرات

امروزه در اقتصاد جهاني، توليد و صادرات نقش بسزا و مهمي را در چارچوب هر اقتصاد سالمي ايفا مي كند. تقريبا تمامي كشورهاي برخوردار از اقتصاد موفق مي كوشند تا خود را در زمينه اي از صادرات كه در آن مزيت نسبي دارند تقويت نمايند.از طرفي در جهان امروز چالش هاي جديدي مثل افزايش روزافزون رقابت، پيشرفت بسيار سريع تكنولوژي، تغيير در سلايق و خواسته هاي مشتريان پيش روي شركتها قرار دارند. تحقيق حاضر بدنبال عدم موفقيت مورد انتظار شركتهاي صادركننده مواد غذايي در سطح بين الملل، بدنبال ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود عملكرد صادراتي اين شركتها از طريق شناسايي و معرفي عوامل تأثيرگذار بر استراتژي هاي بازاريابي صادراتي آن شركتها مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/04/12 / نوشته: پرستو لطيفي
 ارزش كالا

ارزش كالا

ارزش كالاي صادراتي در گمرك

هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرف نظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمت هاي صادراتي در اختيار گمرك, بانك و ساير سازمان ها قرار مي گيرد.

بنابراين صادر كنندگان به اين قيمت ها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزش ها تقويم شود. نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت آن براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد، قطعا براي يك نوع كالا قيمت هاي مختلف به گمرك اظهار مي شود و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد، هيچ كدام از اين منظورها درست برآورده نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 1395/03/04 / نوشته: پرستو لطيفي
	قانون مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .

تاریخ انتشار: 1395/02/28 / نوشته: پرستو لطيفي
بسته بندي كالا با نگرش صادراتي

بسته بندي كالا با نگرش صادراتي

بسته بندي چيست؟
هنر بسته بندي قدمتي به درازاي عمر نسل بشر دارد. از زماني كه انسان غارنشين، باقيمانده گوشت شكار را براي نگهداري در زماني طولاني تر در برگ هاي درختان مي پيچيد، بسته بندي معنا گرفت. اما انستيتوي بسته بندي آمريكا در كتاب لغت نامه بسته بندي خود، آن را چنين تعريف كرده است: در بر گرفتن محصولات، اقلام يا بسته ها در يك كيسه، جعبه، ليوان، سيني، قوطي، لوله، بطري يا فرم ديگري از ظروف كه بتوانند يكي از اعمال عمده زير را انجام دهد.
     - در برگرفتن براي حمل و نقل و استفاده از محصول
     - محافظت
     - انتقال اطلاعات

تاریخ انتشار: 1395/02/25 / نوشته: پرستو لطيفي
صادرات 13 تن زعفران فله‌اي به اسپانيا

صادرات 13 تن زعفران فله‌اي به اسپانيا

آمارها از وضعيت صادرات زعفران با گذشت نيمي از سال نشان مي‌دهد كه اگر چه صادرات زعفران در بسته‌بندي‌هاي 30 گرمي آماده خرده‌فروشي كاهش پيدا كرده، صادرات زعفران در حجم عمده به مقدار بيشتري افزايش يافته است و در اين بين اسپانيا در بين ديگر رقبا بزرگترين خريدار زعفران فله‌اي از ايران است.

تاریخ انتشار: 1395/02/19 / نوشته: پرستو لطيفي
تورم و تاثير آن بر صادرات و واردات

تورم و تاثير آن بر صادرات و واردات

با افزايش تورم در كشور و نارضايتي عمومي از آن در سال هاي اخير، تحليل هاي مختلف و گاه متضادي دربار منشأ تورم و دلايل آن ارائه شده است. نظرات ارائه شده در باب منشأ خارجي تورم، كه با تأكيد و حمايت مسئولان دولتي همراه بوده است، از جمله  اين تحليل ها بوده كه با ارائه گزارش بانك مركزي درباره  تورم، بازتاب هاي گسترده اي را در كشور به دنبال داشت.

در اين گزارش با استفاده از روش اقتصاد سنجي، سهم تورم وارداتي از تورم داخلي كشور،20 درصد اعلام شده است.
بايد يادآور شد كه از اصول ابتدايي اقتصاد سنجي اين است كه نتايج مدل ها و آمار و ارقام ارائه شده را، با توجه به سطوح آماري، تعداد متغيرهاي توضيحي و شيوه مدل سازي مي توان بررسي كرد و با تغيير سطوح آماري و افزايش و كاهش متغيرهاي توضيحي ارقام متفاوتي حاصل مي شود.
هدف از اين بحث، اثبات يا نفي صحت عدد اعلام شده نيست، بلكه سعي بر اين است كه تورم وارداتي شناسايي و عواملي كه در به وجود آوردن آن مؤثر است، بيان شود.
تاریخ انتشار: 1395/02/07 / نوشته: پرستو لطيفي
توسعه صادرات غيرنفتي كليد تحقق اقتصاد مقاومتي

توسعه صادرات غيرنفتي كليد تحقق اقتصاد مقاومتي

صادرات غير نفتي به خصوص كالاهاي صنعتي ضمن ايجاد ارزش افزوده بالا، وضعيت اشتغال در جامعه جوان ايران را بهبود ‌بخشيده و سبب كسب درآمدهاي ارزي براي تامين نيازهاي وارداتي در كشور مي‌شود و همچنين ضريب تاثيرپذيري كشور از تحولات سياسي و اقتصادي جهاني كه بواسطه تكيه بر اقتصاد نفتي بوجود مي‌آيد را كاهش مي‌دهد. به ويژه اينكه در تحولات نوين اقتصاد جهاني كه به سمت حذف كليه موانع غيرتعرفه‌اي و كاهش تعرفه‌ها حركت مي‌كند، به منظور افزايش سهم كشور در اقتصاد جهاني و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، جهش صادراتي امري الزامي بوده و عزم جدي را مي‌طلبد.

تاریخ انتشار: 1395/02/07 / نوشته: پرستو لطيفي
سئوالات رايج در خصوص گواهي مبدا

سئوالات رايج در خصوص گواهي مبدا

سئوال: تعريف گواهي مبداء به عنوان يك اصطلاح بين المللي چيست ؟

پاسخ: گواهي مبداء سند مخصوصي است ، مشخص مبداء كالا ، كه در آن منبع موثق يا شخصي كه اختيار صدور آن را دارد ، صريحاً ارتباط كالاي موضوع گواهي مبداء را به كشورهاي خاص تصديق مي كند .

تاریخ انتشار: 1395/02/05 / نوشته: پرستو لطيفي
بسته بندي‌هاي صادراتي، فرصت يا تهديد

بسته بندي‌هاي صادراتي، فرصت يا تهديد

بسته بندي مناسب انگيزه لازم براي توليد را به توليد كنندگان داده و تاحدودي آنان را در مقابل رقباي مقلد حفظ و در ‌‌نهايت تنوع و حق انتخاب بيشتري را براي مشتري فراهم مي‌نمايد. بسته بندي به نوعي يك فرصت اشتغال و يك كمك كننده مهم جهت كارآيي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و اثر بخشي صادرات بمنظور انتقال پيام به خريدار بشمار مي‌رود. طراحي مناسب بسته بندي براي مصرف كننده راحتي و براي توليد كننده ارزش تبليغاتي و سود را بدنبال دارد. عوامل مختلفي به استفاده روزافزون از بسته بندي بعنوان ابزار بازاريابي كمك مي‌نمايند از جمله سلف سرويس در فروشگاه‌هاي بزرگ، آسايش خريد (دسترسي و اعتمادپذيري) براي مصرف كننده، ايجاد تصوير ذهني نسبت به شركت و نام تجاري و فرصتي براي نوآوري. براي يك توليد كننده محصول صادراتي اولين مرحله تعيين مفهوم بسته بندي است كه تعيين مي‌كند بسته بندي اساساً بايد چگونه بوده، براي يك كالاي خاص چه كاري را انجام دهد، آيا هدف اصلي بسته بندي مراقبت از محصول و يا معرفي روش جديد و نوآورانه توزيع محتواست و يا اينكه وظيفه انتقال پيامي درباره كالا يا شركت را به عهده دارد و يا هدف ديگري داشته است ؟ پس از تعيين مفهوم بسته بندي بايد ديگر اركان بسته بندي نظير اندازه، شكل، مواد اوليه مصرفي و رنگ را مدنظر قرار گرفته و با هم همخواني داشته و در ‌‌نهايت آزمون هاي قبل از فروش محصول صورت پذيرد. - 

تاریخ انتشار: 1395/02/04 / نوشته: پرستو لطيفي
سرمايه گذاري خارجي و انواع آن

سرمايه گذاري خارجي و انواع آن

امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند. سرمايه گذاري خارجي معمــولاً به دو طريق، سرمايه گذاري سهامي (غير مستقيم) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع سرمايه گذاري سهام دارانه هستند كه در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالينيز متوجه وي نيست. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است. به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است.

تاریخ انتشار: 1395/02/04 / نوشته: پرستو لطيفي
اطلاعاتي مفيد درباري مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)

اطلاعاتي مفيد درباري مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)

عبارت (BAFA) به چه معنا است؟

عبارت (BAFA) خلاصه شده ي واژه هاي آلماني (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) است كه معادل انگليسي آن (Federal Office Of Economics and Export Control) است و ترجمه معادل فارسي آن (كنترل صادرات و اقتصادِ اداري دولت فدرال آلمان) مي باشد.

چه زماني صادرات ممنوع است؟

زماني كه كالا و يا خدمات شامل ممنوعيت هاي مندرج در تحريم ها باشد. همچنين كالا و يا خدماتي كه تاأمين آنها كمك به تروريسم محسوب گردد. اين ممنوعيت ها به سه گروه كلي زير تقسيم ميشوند:
← كاملاً ممنوع: اقلام، كالا و خدماتي كه در ليست ممنوعه درج شده اند و تأمين آنها كمك به تروريسم خواهد بود.
← بخشي ممنوع: تأمين كالا و خدمات براي شعب يا دفاتر اقتصادي كه با تروريسم در ارتباطند و يا در ليست تحريم ها ذكر شده اند.
← ممنوعيت جنگ افزاري: هرگونه سلاح، مهمات، تجهيزات نظامي و يا تأمين خدمات و پشتيباني فني مرتبط.

تاریخ انتشار: 1395/01/28 / نوشته: پرستو لطيفي
گواهي هاي مرسوم صادرات

گواهي هاي مرسوم صادرات

مراحل و مجوز صادرات كالا

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است .
1- صادرات قطعي
2- صادرات موقت
صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور براي انجام منظورهاي موقتي ( مثلا تعمير يا تكميل كالا ، شركت در نمايشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته مي شود .آنچه در اين مقوله مد نظر است صادرات قطعي است .

اسناد و مدارك لازم جهت صادرات

:اخذ كارت بازرگاني معتبر به نام صادر كننده
2- اخذ مجوز صدور ( در صورتيكه براي صدور كالاي مورد نظر ،توسط وزات بازرگاني موافقت كلي اعلام نشد باشد .
3- اخذگواهي بهداشت و قرنطينه ( دامي ، نباتي – حسب مورد )
4- گواهي استاندارد ( در صورتيكه كالا مشمول مقررات اجباري استاندارد صادراتي باشد) .
5- گواهي انرژي اتمي ( حسب مورد ) كه به اين مجوزها گواهي هاي مرسوم نيز گفته مي شود .
6- تهيه صورت عدل بندي Packing List ( در صورتيكه كالا گوناگون باشد )
7- شناسنامه فرش ( فقط براي فرش دستباف )

تاریخ انتشار: 1395/01/28 / نوشته: پرستو لطيفي
بررسي و آسيب شناسي صادرات فرش دستباف ايران

بررسي و آسيب شناسي صادرات فرش دستباف ايران

فرش دستباف ايران از جمله محصولاتي است در ايران قدمت ديرينه دارد اما متاسفانه اين محصول كه مدت ها در ايران مورد معامله قرار مي گرفته،نتوانسته به جايگاه رفيع خود در بازارهاي بين المللي برسد.در اين مقاله روندصادرات فرش بررسي شده و نوسانات فرش مورد تحليل قرار گرفته است.
از جمله مسائلي كه نقش مهمي در افزايش روند صادرات فرش دستباف ايران دارد، نوآوري در طرح و رنگ وكيفيت فرش دستباف مي باشد.
يكي از نكات مهم ، جايگاه تبليغات است.از ديدگاه فروشندگان فرش دستباف ، تبليغات از جايگاه بالايي برخوردار است.
اميد آن است با به كار گيري پيشنهادات ارايه شده،كمي از مشكلات صنعت فرش ايران برطرف شده و فرش ايران بتواند به جايگاه رفيعي برسد.

تاریخ انتشار: 1395/01/24 / نوشته: پرستو لطيفي
انواع شيوه هاي پرداخت در معاملات بين الملل با تكيه بر روش اعتبارات اسنادي

انواع شيوه هاي پرداخت در معاملات بين الملل با تكيه بر روش اعتبارات اسنادي

انواع شيوه هاي پرداخت در معاملات بين الملل با تكيه بر روش اعتبارات اسنادي 

لزوم مبادلات جهاني از قرن 18 و با نظريه آدام اسميت آغاز و گسترش يافت  در آن هنگام اسميت مشخص نمود كه كشورها از طريق ايجاد مزيت مطلق در توليد كالاهاي خاص مي توانند به سود آوري بيشتر دست يافته و به ثروت و نيز رفاه عمومي بيشتري دست يابند  نظريات ساير دانشمندان از طريق ريكاردو،  هكچر،  اوهلين و … لزوم توجه بازرگانان را به انجام معاملات بين المللي هر چه بيشتر جلب نمود .آنها سعي نمودند تا نيازهاي شهروندان كشور خويش را از طريق كسب كالا و خدمات برتر از ساير كشورها برطرف نمايند  اما هنگاميكه اين حركت آغاز گرديد مشكلات فراواني پيش روي تجار و بازرگانان قرار گرفت كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- عدم آشنايي ميان تجار و نبود اعتماد ميان طرفين معامله

2- عدم آشنايي تجار با قوانين و حقوق حاكم بر كشورهاي ديگر

3- اقدامات دولتها كه گاهي صادرات و واردات را محدود نموده و گاهي با اعمال مقررات كنترل ارز وضع تعرفه سنگين و … ايجاد مشكل مي نمايند.

4- نوسان و تغييرات در نرخ برابري واحدهاي پولي رايج ميان كشورها بالاخص از زمان رواج نظام پولي شناور

5- زمان و بعد مسافت ميان كشورها كه مبادله كالا را به درازا مي كشاند.

6- نبود تفاهم ميان تجار در خصوص چگونگي دريافت كالا و حصول اطمينان در دريافت كالاي واقعي و چگونگي پرداخت وجه كالا.

اين مشكلات سبب اختلال در روند معاملات بين المللي مي گرديد  بنابراين و بر اساس شناخت بازرگانان از يكديگر  روشهاي متفاوتي براي حل آنها در نظر گرفته شد  مهمترين مشكل يعني چگونگي دريافت كالاي واقعي و پرداخت وجه آن، سبب شد كه روشهاي ذيل براي پرداخت مالي وجوه حاصل از خريد كالاهاي تجار خارجي ايجاد گردد كه امروزه روش آخر يعني اعتبارات اسنادي روش پذيرفته شده و مورد تاييد همگان بوده و اتاق بازرگاني بين الملل بمنظور موفقيت و اصلاح آن اقدام به ايجاد مقررات متحدالشكل تحت عنوانucp نموده است.

 

تاریخ انتشار: 1394/12/26 / نوشته: پرستو لطيفي
صادرات

صادرات

صادرات غيرنفتي همواره از مهمترين مسايل موردنظر دست اندكاران و سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران بوده و توجه خاص در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ايجاد تسهيلات درزمينه هاي صادرات موجب تحرك در مكانيزم تجارت خارجي و نقش مؤثر در رشد توليد ناخالص ملي خواهد داشت. گمرك ايران ضمن توجه به اين مهم و به روز رساندن تشريفات گمركي كالاهاي صادراتي اقدام به اتخاذ شيوه هاي مناسب براي تسريع و تسهيل در صدور كالا و اختصاص برخي گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

تعريف صادرات :
صادرات در لغت به معناي انتقال كالا يا ارسال و فرستادن كالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل كشور و يا از داخل به خارج كشور،‌ كه در اين مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركي كشور موردنظر است

تاریخ انتشار: 1394/12/26 / نوشته: پرستو لطيفي
صادرات كالا

صادرات كالا

صادرات كالا 

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است .
1- صادرات قطعي
2- صادرات موقت
صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور براي انجام منظورهاي موقتي ( مثلا تعمير يا تكميل كالا ، شركت در نمايشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته مي شود .
آنچه در اين مقوله مد نظر است صادرات قطعي است

تاریخ انتشار: 1394/12/25 / نوشته: پرستو لطيفي
انواع ضمانتنامه هاي ارزي و صادراتي

انواع ضمانتنامه هاي ارزي و صادراتي

انواع ضمانتنامه هاي ارزي PVG, APG, …

ضمانتنامه هاي ارزي و صادراتي به چند دسته تقسيم بندي مي شوند.به موجب ماده 70 قانون مدني عقد ضمان عبارت است از اينكه شخص مالي را كه بر ذمه ديگر ي است به عهده بگيرد.بانك با صدور ضمانتنامه بانكي تعهد مي نمايد درصورتيكه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پيش بيني شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معين نپردازد و يا اينكه از انجام صحيح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداري نمايد، به مجرد اعلام ذينفع (مضمون له و يا سازماني كه ضمانتنامه در قبال او صادر مي شود) قبل از انقضاي سررسيد، وجه الضمان يا مبلغ قيد شده در ضمانتنامه را در وجه ذينفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانت نامه هاي بانكي غيرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذينفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده مي باشد.كليه شركت هاي بازرگاني (يا اشخاص حقيقي) مي توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانك تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نويسي از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانك مي باشد.

ضمانت نامه هاي ارزي به طور معمول درمورد قراردادهاي ارزي ، خريد كالا و يا خدمات از شركتها و مشتريان خارجي مصداق داشته و بانك تجارت باتضمين متقابل بانكهاي معتبر خارجي نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع شركتهاي ايراني (خريداران و كارفرمايان ) اقدام مي نمايد.

تاریخ انتشار: 1394/12/02 / نوشته: پرستو لطيفي
آشنايي با مفاهيم و مراحل صادرات كالا

آشنايي با مفاهيم و مراحل صادرات كالا

مفهوم و مراحل صادرات كالا را در اين مطلب مورد بررسي قرار مي دهيم . صادرات عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهاي حرفه اي و حرفه اي هاي بازار در آن سوي مرزها

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با ديگران است . صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه از فروش توليدات يا خدمات به كشورهاي ديگر براي كسب درآمد ارزي حاصل مي شود و در برقراري موازنه تجاري وايجاد تعادل اقتصادي كمك شاياني مي نمايد .

تاریخ انتشار: 1394/11/24 / نوشته: پرستو لطيفي