34 فراورده غذايي نشان استاندارد گرفت

34 فراورده غذايي نشان استاندارد گرفت

34 فراورده در جلسات كميته علايم اداره‌كل استاندارد استان تهران ، پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري و تشويقي دريافت كرد.

كارشناسان استاندارد پس از بازرسي‌ نمونه‌برداري و آزمون فراورده‌هاي غذايي ، در جلسات كميته علايم يك ماه گذشته تاكنون ، براي 30 فراورده پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري صادر كردند

تاریخ انتشار: 1395/06/21 / نوشته: ماهرويي
هازوپ (HAZOP)

هازوپ (HAZOP)

كليه عمليات اقتصادي منجمله فعاليت هاي صنعتي نيازمند الزاماتي است كه قصور از هر كدام آنها مي تواند به بروز پيامدهاي ناخواسته اي در قالب جراحات مشتريان داخلي و خارجي، صدمه به فرآيندها و محصولات توليدي، صدمات زيست محيطي، خدشه به اعتبار و آبروي سازمانها و ساير دارائيهاي با اهميت بيانجامد. در يك سازمان با خط مشي ايمني پيشگيرنده، الزامات ياد شده از مرحله قبل از تولد سيستم يعني مطالعات توازن و فاز ايده و تفكر شروع شده و تا پايان فاز كنار گذاشتن سيستم (فاز انهدام يا دفع) ادامه مي  از ارزيابيهاي انجام شده، فرآيند تصميم گيري مبتني بر چرخه بهبود مداوم دمينگ (طرح ريزي، انجام، كنترل و اجراء) به مرحله اجراء گذاشته شود. يابد. در پايان هر مرحله لازم است بر اساس رويكرد بهبود مستمر و در راستاي اصلاح سيستم و بهبود آن برپايه يافته هاي حاصل

تاریخ انتشار: 1395/05/04 / نوشته: پرستو لطيفي
نشت ياب گاز(Gas Leakage Detector)

نشت ياب گاز(Gas Leakage Detector)

يكي از ابزارهايي كه جهت آشكارسازي حضور نوعي گاز در يك محدوده يا قسمتي از يك سيستم بكار مي رود نشت ياب گاز مي باشد. معمولا جهت آشكار سازي گازهاي مضر، قابل اشتعال و سمي مانند دي اكسيد كربن كه براي سلامت انسان مضر مي باشند بكار مي رود.

تاریخ انتشار: 1395/04/12 / نوشته: پرستو لطيفي
پمپهاي هيدروليكي

پمپهاي هيدروليكي

يك پمپ هيدروليكي، انرژي حاصل از موتور الكتريكي يا احتراقي را به انرژي هيدورليكيتبديل مي كند. جهت راه اندازي پمپ هاي در تاسيسات ثابت هيدروليكي از الكتروموتور و در تاسيسات سيار هيدروليكي از موتور احتراق داخلي استفاده مي شود. در اصل پمپ در يك سيكل هيدروليكي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در جاي مورد نياز اين انرژي افزوده به كار مطلوب تبديل گردد. يك پمپ فقط جريان توليد مي كند و فشار به وجود آمده بستگي به ميزان مقاومت در مقابل جريان توليدي دارد.

تاریخ انتشار: 1395/04/01 / نوشته: پرستو لطيفي
اندازه گيري چگالي(Measurement Density)

اندازه گيري چگالي(Measurement Density)

چگالي به عنوان جرم در واحد حجم تعريف مي شود. چگالي نسبي اندازه اي بدون واحد است و برابر با نسبت چگالي ماده به چگالي آب در دماي استاندارد است. در واقعچگالي نشانگر اين است كه جرم ماده تا چه حد متراكم شده است. مثلا ، سرب يك ماده چگال است زيرا مقدار زيادي از آن در حجم كوچكتر متراكم شده از طرف ديگر چگالي آزمايش ‌هاي مربوط به هوا بسيار كم است.

تاریخ انتشار: 1395/03/31 / نوشته: پرستو لطيفي
ضخامت سنج التراسونيك(Ultrasonic thickness gauge)

ضخامت سنج التراسونيك(Ultrasonic thickness gauge)

مقدمه:

يكي از تجهيزات مربوط به تست هاي غير مخرب(NDT) كه جهت اندازه گيري ضخامتدر شرايطي كه به يك سطح از جسم دسترسي داريم بكار مي رود، ضخامت سنج اولتراسونيك مي باشد. از ضخامت سنج هاي اولتراسونيك به منظور اندازه گيري ضخامت فلز، سراميك، كامپوزيت، پلاستيك و ... بكار مي رود.

تاریخ انتشار: 1395/03/22 / نوشته: پرستو لطيفي
تراز ليزري(Level Laser)

تراز ليزري(Level Laser)

تراز ليزري(Level Laser )

يكي از وسايل پركاربرد در ساخت و ساز و فعاليت هاي عمراني كه جهت تراز كردن، ايجاد شيب مناسب و عمود كردن سطوح بكار مي رود، تراز ليزري مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/03/19 / نوشته: پرستو لطيفي
زبري سنج (Roughness Tester)

زبري سنج (Roughness Tester)

زبري سنج( Roughness Tester )

مشخصات دقيق بافت سطحي به طور افزاينده اي اهميت پيدا كرده است. از يك طرف بافت سطح فاكتور كليدي موثر و قابل اعتمادي بر روي يك جزء است و از طرف ديگر اندازه گيري و تجزيه و تحليل آن مي تواند بعنوان يك ابزار تشخيص عالي جهت آگاهي دادن از نحوه توليد سطح مورد نظر بكار آيد.

تاریخ انتشار: 1395/03/19 / نوشته: پرستو لطيفي
باد سنج (Anemometer)

باد سنج (Anemometer)

تعريف باد سنج يا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer )

باد سنج يا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) وسيله اي براي  اندازه گيري سرعت باد(جريان هوا ) ميباشد.

اسم لاتين اين دستگاه از anemos به معناي باد و meter به معناي اندازه گير تشكيل شده است .بادسنجها را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود :

تاریخ انتشار: 1395/03/17 / نوشته: پرستو لطيفي
دبي سنج گردابي (Vortex Flowmeter)

دبي سنج گردابي (Vortex Flowmeter)

دبي سنج گردابي(Vortex-flowmeter) چيست؟

در مقاله قبل در خصوص انواع دبي سنج و نحوه عملكرد آنها به طور اختصار شرح داده شد لذا در خصوص چند نمونه از كاربردي ترين دبي سنجها كه در صنايع، نفت، گاز و پتروشيمي كاربرد فراواني دارند، به طور تخصصي مطالبي به حضور ايفاد مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/03/16 / نوشته: پرستو لطيفي
فلو متر(Flow meter)

فلو متر(Flow meter)

فلومتر (جريان سنج)

فلو متر يا دبي سنج (flow meter) وسيله ايست كه حجم مواد عبوري را نسبت به زمان اندازه گيري مي كند. در بيشتر صنايع از جمله صنايع نفت و پتروشيمي و... دانستن مقدار دقيق فلو يا جريان عبوري سيالي مانند گاز و يا نفت مهم مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/03/12 / نوشته: پرستو لطيفي
متر ليزري (Laser Meter)

متر ليزري (Laser Meter)

متر ليزري/فاصله سنج ليزري چيست؟

يكي از وسايل كاربردي، دقيق با كاربري آسان متر ليزري/فاصله سنج ليزري مي باشد كه با استفاده از زمان رفت و برگشت يك پالس ليزر به هدف، مي توان جهت اندازه گيري فاصله ، تراز يابي و تطابق استفاده كرد. به دليل كاهش خطاي انساني، افزايش سرعت كارو افزايش دقت، مترهاي ليزري بسيار پركاربرد مي باشند.

تاریخ انتشار: 1395/03/11 / نوشته: پرستو لطيفي
ويدئو بروسكوپ،دوربين بازرسي(Video Borescope)

ويدئو بروسكوپ،دوربين بازرسي(Video Borescope)

ويدئو بروسكوپ/ فايبر اسكوپ/دوربين بازرسي (Video Borescope)چيست؟ كاربرد ويدئو بروسكوپ در صنايع مختلف؟

مي توان گفت ويدئو اسكوپ از تركيب  فايبر اسكوپ و بوراسكوپ تشكيل شده است.ويدئو بروسكوپ ها هم  فيبرهاي منسجم و انعطاف پذير  دارند و هم  شامل پراب متحرك با قابليت حركت در 4 جهت  هستند و بعضا تا 140 درجه زاويه ديد دارند.

تاریخ انتشار: 1395/03/10 / نوشته: پرستو لطيفي
ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

ترمومتر مادون قرمز يا IR چيست؟ سنسورهاي غيرتماسي دما چيست؟

ارتباط امواج مادون قرمز و اندازه گيري دما :

تمام اجسام در دماهاي مختلف از خود رنگ و نور مشخصي را منتشر مي نمايند كه با استفاده از اين نور يا همان توان حرارتي منتشر شده از يك جسم مي توان دما جسم را اندازه گيري كرد. به عبارت ديگر بر اساس طيف نور منتشر شده از جسم مي توان دماي اجسام را بدست آورد.

تاریخ انتشار: 1395/03/10 / نوشته: پرستو لطيفي
صوت سنج ( Sound Level Meter)

صوت سنج ( Sound Level Meter)

صوت سنج (صدا سنج sound level meter)چيست؟ اجزاي سازنده صوت سنج كدامند؟

تعريف صوت سنج يا صداسنج Sound Level Meter

صوت سنج دستگاهي است كه قابليت اندازه گيري پارامتر صدا بر حسب دسي بل را دارد. معمولا صوت سنج هاي موجود از نوع صوت سنج ديجيتال پورتابل بوده و نمونه هاي حرفه اي آن قابليت آناليز صوت ( آناليزور صوت ) و ذخيره مقادير اندازه گيري شده ( ديتالاگر صدا ) را دارد.

 
تاریخ انتشار: 1395/03/08 / نوشته: پرستو لطيفي
گشتاور سنج(Torque Tester)

گشتاور سنج(Torque Tester)

گشتاور سنج ( تركمتر چيست؟)

گشتاور يا ( Torque ) : حاصلضرب برداري نيروي وارد بر يك جسم از نقطه اثر نيرو تا نقطه اي كه جسم بر اثر همين نيرو شروع به دوران مي كند.گشتاور نيرو و انرژي لازم براي گرداندن يك شي ميباشد.گشتاور توليد شده به وسيله ي يك موتور توان كششي يا رانشي  را براي گرداندن چرخها ايجاد مي كند. مثلا زماني كه مي خواهيد با يك آچار پيچي را بچرخانيد نيروي لازم براي گرداندن پيچ گشتاور نام دارد.در اين حالتگشتاور با مقدار نيروي لازم ضربدر فاصله مركز پيچ تا مكاني كه نيرو به آچار اعمال مي شود برابر است.

تاریخ انتشار: 1395/03/05 / نوشته: پرستو لطيفي
بازرسي فني آسانسور(Inspection of Elevator)

بازرسي فني آسانسور(Inspection of Elevator)

بازرسي فني آسانسورها

آسانسور وسيله است متشكل از كابين و معمولا وزنه تعادل و اجزاي ديگر كه با روشهاي مختلفي، مسافر يا بار و يا هر دو را بين طبقات ساختمان جابجا مي كنند.

تاریخ انتشار: 1395/03/05 / نوشته: پرستو لطيفي
ترانسديوسر و ترانسميتر

ترانسديوسر و ترانسميتر

ترانسديوسر و ترانسميتر چيست؟

ترانسديوسر چيست؟

ترانسديوسرها يا مبدلهاي صنعتي براي تبديل كميتهاي مختلف آنالوگ و دما به سيگنالهاي استاندارد ولتاژ و جريان و همچنين براي ايزولاسيون سيگنالها مورد استفاده قرار ميگيرند. وجود آمپليفاير ايزولاتور در مدارات اين گونه تجهيزات، باعث جلوگيري از اثر نويز موجود در ولتاژ تغذيه يا خود سيگنال در خروجي توليد شده ميگردد.

تاریخ انتشار: 1395/03/03 / نوشته: پرستو لطيفي
Control Valve(كنترل ولو)

Control Valve(كنترل ولو)

كنترل ولو (Control Valve)

مقدمه :

براساس تعريف ثبت شده در استاندارد  ISA-S75.05 شير كنترل (CONTROL VALVE) ابزاري است كه با اعمال نيرويي غير از نيروي دست عمل ميكند.كنترل ولو يا شير كنترل به تنظيم ميزان جريان سيال در يك سيستم كنترل فرايندي مي پردازد، كنترل ولو شامل يك شير مي باشد كه به يك مكانيزم محركه، كه توانايي تغييرعامل كنترل كننده سيال را دارد وصل است .

تاریخ انتشار: 1395/03/03 / نوشته: پرستو لطيفي
Orifice Plate(اريفيس پليت)

Orifice Plate(اريفيس پليت)

?What’s the Orifice Plate

محبوبترين و متداول ترين وسيله اندازه گيري جريان مي باشد. اساس كار آن بدين گونه است كه اختلاف فشاري كه در طول اين وسيله توسط يك صفحه واقع در خط فرآيند ايجاد شده است اندازه گيري مي شود تا دبي جريان تعيين شود.

سه نوع متداول Orifice Plate وجود دارد كه عبارتند از : هم مركز(Concentric) ، مختلف المركز(Eccentric) و قطعه اي (Segmental) . اريفيس پليت هم مركز ساده ترين و ارزانترين هدمتر است .

تاریخ انتشار: 1395/02/22 / نوشته: پرستو لطيفي
مقدمه اي بر بازرسي جرثقيلها

مقدمه اي بر بازرسي جرثقيلها

*مقدمه

اهميت استفاده از جرثقيل در صنايع بسيارمشهود است. جرثقيل ، نصب دستگاهها ، ساختمان بناها ، تخليه و بارگيري كشتي ها و غيره را آسان تر نموده است . چنانچه از اين وسائل به خوبي نگهداري نشود و مورد بازرسي فني و آزمايش مرتب قرار نگيرد چه بسا ممكن است صدمات عظيمي به دستگاهها ، تجهيزات و كاركنان وارد آيد .

تاریخ انتشار: 1395/02/21 / نوشته: پرستو لطيفي
كاويتاسيون در پمپها

كاويتاسيون در پمپها

پديده كاويتاسيون (Cavitation) در پمپها :

در يك سيستم هيدروليكي با افزايش سرعت سيال،فشار منطقه اي پايين آمده تا حدي كه برابر فشار سيال در آن منطقه گردد.يا به عبارتي فشار سيال خاصي در دماي ثابت به حد كافي كاهش يافته ،بخار شده يا بجوش آيد.(فشاري كه سيال در آن تبخير ميشود فشار بخار ناميده ميشود)،

تاریخ انتشار: 1395/02/20 / نوشته: پرستو لطيفي
مقدمه آشنايي با Piping

مقدمه آشنايي با Piping

مقدماتي بر اصول پايپينگ (Preliminary Piping)

لوله كشي در زمينه هاي مختلف صنعتي كاربرد دارد مثلا در كارخانه هايي كه براي تامين و راه اندازي يك فرايند شيميايي خاص مثل تصفيه خانه ها، پالا يشگاه و... ميبا شند.

تاریخ انتشار: 1395/02/20 / نوشته: پرستو لطيفي
خوردگي و مشكلات آن در فلزات

خوردگي و مشكلات آن در فلزات

خوردگي و مشكلات آن در فلزات

مقدمه

 خسارتهاي ناشي از خوردگي در صنايع شيميايي و نفت و گاز، اخيراً به مقـدار زيـادي مـورد توجه پيمانكاران و كارفرمايان قرار گرفته است. بنابراين يكي از مهمتـرين وظايف مهندسان شناخت انواع خوردگي، روش اندازه گيري ميـزان خـوردگي، تعيـين نـوع خوردگي و روش مبارزه با آن مي باشد .

تاریخ انتشار: 1395/02/18 / نوشته: پرستو لطيفي
گيج فشار

گيج فشار

گيج فشار (Pressure Gauge)

 از جمله مهمترين كميت هاي مورد اندازه گيري در واحد هاي صنعتي، كميت فشار مي باشد، بگونه اي كه براي تعين نوع تجهيزات ابزار دقيق معمولا يكي از آيتم هايي كه همواره مورد سوال است ، فشار سيستم و در نتيجه ماكزيمم فشار قابل تحمل آن مي باشد

تاریخ انتشار: 1395/02/14 / نوشته: پرستو لطيفي
IP چيست؟

IP چيست؟

حفاظت بين المللي يا IP

براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529 

درجه حفاظت سنسورها و دستگاههاي ابزاردقيق از نظر نفوذ آب و اشياي خارجي و همچنين تحمل در برابر ضربه هاي خارجي بر اساس شماره IP مطابق استاندارد 2868 ايران زير عنوان طبقه بندي درجات پوششها در لوازم الكتريكي يا IEC529  طبقه بندي ميشود.

تاریخ انتشار: 1395/02/14 / نوشته: پرستو لطيفي
نصب كپسونهاي گاز عير استاندارد بر روي خودروها

نصب كپسونهاي گاز عير استاندارد بر روي خودروها

نصب كپسولهاي گاز غير استاندارد بر روي خودروها

خودروهاي گازسوز غيراستاندارد؛ بمبهاي متحرك

  روزانه خودروهاي گاز سوز زيادي در سطح كشور تردد مي كنند كه برخي از آنها به دليل عدم رعايت شرايط اصولي دوگانه سوز كردن همانند يك بمب متحرك حادثه اي ناگوار را در انتظار نشسته اند.

تاریخ انتشار: 1395/02/13 / نوشته: پرستو لطيفي
ترموكوپلها(Thermocouples)

ترموكوپلها(Thermocouples)

ترموكوپلها

ترموكوپلها(Thermocouples)

 تعريف :ترموكوپل ها ، سنسور هاي دما هستند و براي اندازه گيري دما ها در قسمت هاي مختلف مورد استفاده ميشوند كه به شرح ذيل ميباشند:

تاریخ انتشار: 1395/02/13 / نوشته: پرستو لطيفي
تفاوت بين لوله و تيوب

تفاوت بين لوله و تيوب

تعاريف تيوب و لوله

تفاوت بين تيوب و لوله

تعريف لوله : لوله ظرفي است تو خالي با مقطع دايرهاي كه داراي قطر ،ضخامت و طول مشخص است كه براي جابجايي و انتقال سيالات بكار ميرود و ازجنسهاي مختلفي مانند :فولادي ،بتني، فايبر گلاس و ..... تشكيل شده است.

تاریخ انتشار: 1395/02/12 / نوشته: پرستو لطيفي
دوربينهاي مدار بسته

دوربينهاي مدار بسته

دوربينهاي مدار بسته (CCTV Systems)

مقدمه

يكي از سيستمهايي كه امروزه براي كنترل ونظارت بر محيط زندگي و كار و همچنينن ايجاد

امنيت و آسايش بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد سيستمهاي تلويزيون مداربسته(CCTV)يا همان

سيستمهاي دوربين مدار بسته مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/02/12 / نوشته: پرستو لطيفي
دستورالعمل جوشكاري

دستورالعمل جوشكاري

 تعيين دستورالعمل جوشكاري

WPS )Welding Procedure Specification)

منظور از تنظيم WPS مشخص كردن جزييات فرايندجوشكاري يك قطعه يا يك ماده مورد نظر است كه جهت سازه هاي فلزي از استاندارد AWS D1.1 و براي ظروف تحت فشار ازASME Sex IX استفاده ميشود.

تاریخ انتشار: 1395/02/12 / نوشته: پرستو لطيفي
بازرسي متريال و كالا

بازرسي متريال و كالا

موضوع : بازرسي متريال و كالا

سرفصلها :

- آشنا با مفاهيم و واژگان استاندارد و بازرسي فني

-آشنا با الزامات سازمان ملي استاندارد ايران و همچنين آيين كار بازرسي قبل از حمل

-آشنايي با الزامات بازرسي سازمان ملي استاندارد –روش ارزيابي و انطباق

تاریخ انتشار: 1395/02/12 / نوشته: پرستو لطيفي
استاندارد

استاندارد

علامت استاندارد نشان مرغوبيت كالاست و اجناس يا خدماتي كه هيچ نشان استانداردي بر خود ندارند، براي استفاده و خريد به‌هيچ عنوان مناسب نيستند

شايد نتوان تعريف خيلي دقيق و صحيحي از استاندارد ارايه كرد، ولي به‌طور كلي مي‌توان اين‌گونه عنوان كرد كه استاندارد آزمايش‌ها و مطالعات گذشته براي نتيجه‌گيري و استفاده در آينده است.

البته بايد به اين مهم توجه داشت كه در طول تاريخ همواره معيارهاي استاندارد تغيير مي‌كند و هيچ‌گاه يكسان نيست. به‌واقع هر دوره‌اي استاندارد خود را مي‌طلبد. امروزه وقتي كالايي را خريداري مي‌كنيم به غير از برند آن به تاريخ توليد، انقضا و نشان يا نشان‌هاي استاندارد آن توجه مي‌كنيم.

استانداردها اما تنها مربوط به كالا نمي‌شوند، بلكه بسياري از خدمات را نيز شامل مي‌شوند. بايد قبول كرد هر كالا و يا هر نوع خدماتي بايد در يك چارچوب مشخص ارايه شود و اين چارچوب‌ها را مي‌توان با استاندارد تعريف كرد. در دنياي امروزي تقريباً تمامي كشورها براي خود يك استاندارد ملي دارند.

تاریخ انتشار: 1395/01/18 / نوشته: پرستو لطيفي
انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

انواع استاندارد صادرات و واردات كالا

 

1)       استاندارد ملي

2)       استاندارد منطقه اي

3)       استاندارد بين المللي

 
 
 
 
تاریخ انتشار: 1394/12/25 / نوشته: پرستو لطيفي
استاندارد چيست؟

استاندارد چيست؟

استاندارد چيست؟

استاندارد (Standard) در لغت به معني نظم و قاعده, قانون و مفاهيمي از اين قبيل است. اما معني آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي ملي را بر عهده دارد, عبارتست از تعيين و تدوين ويژگي هاي لازم در توليد يك فراورده يا انجام يك خدمت.

تاریخ انتشار: 1394/12/25 / نوشته: پرستو لطيفي