آموزش تجارت خارجي

آموزش تجارت خارجي

آموزش تجارت خارجي

 روش‌هاي خريد كالا

روش‌هاي خريد كالا براساس اينكوترمز 2000 به شرح زير است:

تاریخ انتشار: 1396/03/09 / نوشته: ماهرويي
تعريف واردات

تعريف واردات

واردات ، به كالاهايي كه در كشور يا كشورهايي ساخته و يا فراهم شده و از راه تجاري به يك كشور ديگر وارد گردد، واردات گفته مي‌شود. معمولاً چون تهيه پاره‌اي كالا براي برخي كشورها امكان‌پذير نبوده و يا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي‌باشد، لذا آنان با استفاده از كالاهاي وارداتي نيازمندي‌هاي خود را تأمين مي‌كنند. شرايط جوي و وضع آب و هوا از جمله عوامل تعيين كننده ضرورت و ميزان واردات است

تاریخ انتشار: 1395/08/05 / نوشته: ماهرويي
قاچاق كالا چيست ؟

قاچاق كالا چيست ؟

قاچاق چيزي است كه ورود آن به كشور يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج كالا كه مخفيانه از مرزهاي كشور وارد يا خارج شود، قاچاق مي‌گويند. كالاي اقتصادي كه مورد قاچاق قرار مي‌گيرد را كالاي قاچاق مي‌نامند. شخص يا اشخاصي كه مبادرت به انجام قاچاق مي‌كنند را قاچاقچي يا سوداگر مي‌گويند.

تاریخ انتشار: 1395/08/02 / نوشته: ماهرويي
تعريف شهرك صنعتي

تعريف شهرك صنعتي

شهرك صنعتي (به انگليسي: Industrial Estate يا Industrial park) به شهركي در فاصله حداقل 20 كيلومتري از شهر اصلي گفته مي‌شود كه فقط شامل تعدادي كارخانه و كارگاه توليدي مي‌شود. مانند: شهرك صنعتي اراك، قم، سمنان.

تاریخ انتشار: 1395/07/14 / نوشته: ماهرويي
معافيت مالياتي

معافيت مالياتي

منظور از معافيت مالياتي معافيتي پولي است كه درآمد قابل ماليات گيري را كم مي‌كند.

تاریخ انتشار: 1395/07/12 / نوشته: ماهرويي
مناطق آزاد تجاري

مناطق آزاد تجاري

منطقه آزاد تجاري، قلمرو معيني است كه غالباً در محدوده داخل يك بندر يا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه كالاها را مي‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از اين مناطق صادر كرد يا به اين مناطق وارد نمود و آن‌ها را براي مدتي در انبار ذخيره و در صورت لزوم بسته بندي و مجدداً صادر كرد. كالاهايي كه از منطقه آزاد تجاري به كشور ميزبان وارد مي‌شوند، حقوق و عوارض گمركي مقرر را مي‌پردازند

تاریخ انتشار: 1395/07/10 / نوشته: ماهرويي
حقوق موديان در قوانين مالياتي

حقوق موديان در قوانين مالياتي

حقوق موديان در قوانين مالياتي : بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است كه دولت موظف به تحقق آنها مي باشد. برقراري امنيت، ارايه خدمات شهري، آموزش و خدمات امدادي و رفاهي تنها بخشي از وظايف دولت در برابر حقوق مردم است و يكي از اصلي ترين منابع درآمدهاي دولت كه نقش برجسته اي درتامين اين خدمات ايفا مي نمايد ماليات مي باشد كه توسط خود شهروندان پرداخت مي گردد. متاسفانه در كشور ما بدليل اتكاء منابع مالي دولت به درآمدهاي نفتي اين موضوع كمتر مورد توجه بوده است و خوشبختانه طي ساليان اخير مورد تاكيد دولتمردان و كارشناسان اقتصادي قرار گرفته و به مرور زمان در رفتار اقتصادي جامعه نيز تاثير گذار بوده است.

تاریخ انتشار: 1395/06/23 / نوشته: ماهرويي
 رويه‌هاي گمركي

رويه‌هاي گمركي

كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
الف ـ ورود قطعي
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت براي پردازش
ت ـ مرجوعي اعاده به خارج از كشور 
ث ـ عبور خارجي
ج ـ عبور داخلي

تاریخ انتشار: 1395/03/04 / نوشته: پرستو لطيفي
ايران كد

ايران كد

به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 97 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 ، وزارت بازرگاني موظف شده است نسبت به ايجاد نظام ملي طبقه بندي كالا و خدمات شناسه كالا و خدمات ( شامل تامين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تامين ملي كالا ، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل هاي طبقه بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده ها و نيز تامين ساز و كار لازم براي طبقه بندي و كد گذاري خدمات براي رسيدن به درگاه - پرتال - اطلاع رساني ملي كالا و خدمات ) اقدام نمايد .

طرح پيشنهادي كد ملي كه توسط مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران به هيات وزيران ارائه گرديده بود در نامه شماره 116225/ت/ 35818 ه مورخ 12/9/1385به تصويب رسيده و اجراي آن به مركز ملي شماره گذاري كالاوخدمات ايران ابلاغ شده است .

تاریخ انتشار: 1395/02/28 / نوشته: پرستو لطيفي
معيارهاي ارزش گذاري كالاهاي وارداتي

معيارهاي ارزش گذاري كالاهاي وارداتي


كشورها به طور روزافزون به اجراي روشهاي تعيين ارزش كالا براي دريافت حقوق گمركي متمايل مي شوند. مضاف بر اينكه در مورد كالاهايي كه اختلاف اندك قيمت تمام شده عامل مؤثري از لحاظ رقابت در بازارهاي جهاني است تعيين هرچه دقيق تر ارزش آن از اهميت زيادي برخوردار است.به رغم محاسن ذكر شده براي وصول حقوق گمركي از روي ارزش و طبق ضوابط معين، اجراي اين ضوابط به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران خالي از اشكال نيست. زيرا در اينگونه كشورها به دلايل خاص اقتصادي ميزان حقوق گمركي (مأخذ حقوق و عوارض) بالاتر از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي است و بالا بودن مأخذ حقوق سبب مي شود واردكنندگان به منظور فرار از پرداخت حقوق دولت، ارزش كالاهاي وارداتي خود را كمتر از آنچه هست اظهار كنند

تاریخ انتشار: 1395/02/26 / نوشته: پرستو لطيفي
چالشهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران

چالشهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران

امروزه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به يكي از عناصر عمده در پيوند دادن اقتصاد داخلي كشورها و بويژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهاني تبديل شده و به عنوان عاملي براي انتقال سرمايه، تكنولوژي، تخصص و مديريت در تقويت حضور اين كشورها در اقتصاد و تجارت جهاني نقش بسزايي يافته است. اين واقعيت موجب گرديده كه رقابتهاي اقتصادي براي بهره گيري از فرصتهاي موجود در جذب سرمايه گذاري خارجي به منظور ارتقاي جايگاه كشورها در اقتصاد جهاني تشديد گردد. 
در اين راستا، جمهوري اسلامي ايران نيز براي متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهاني اقدامات متعددي را صورت داده ودر اين زمينه، موضوع سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از ابزارهاي موثر اين حضور مورد توجه مي باشد. با اين وجود، ايران در سالهاي اخير نتوانسته در اين مهم توفيقي بدست آورد و جايگاه مناسبي در ميان كشورهاي پذيرنده تا سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي پيدا كند. معاونت سياست خارجي و روابط بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك با هدف بررسي چالشها و موانع سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ميزگردي با حضور صاحبنظران و كارشناسان برگزار كرد كه جمعبندي آن به استحضار مي رسد?. 

تاریخ انتشار: 1395/02/19 / نوشته: پرستو لطيفي
روش هاي پرداخت در بازرگاني بين المللي

روش هاي پرداخت در بازرگاني بين المللي

در معاملات تجاري بين المللي وجهي كه فروشنده در مقابل دريافت آن مالكيت كالا را به خريدار انتقال مي دهد ، به شيوه هاي مختلفي پرداخت مي گردد. روش هاي پرداخت براي به حداقل رسانيدن خطر عدم پرداخت در طول تاريخ تحولاتي را پشت سر گذاشته است. در اين مقاله انواع روش هاي پرداخت در بازرگاني بين المللي مورد بررسي قرار گرفته و وضعيت هر كدام به لحاظ ريسك پذيري براي خريدار و فروشنده بيان گرديده است. هر كدام از اين روش ها معايبي دارند كه به صورت كلي به معايب نيز اشاره شده است.

تاریخ انتشار: 1395/01/29 / نوشته: پرستو لطيفي
دانش بازرگاني

دانش بازرگاني

 

زنجيره كارهاي اجرائي در بازرگاني خارجي در برگيرنده امور مختلف و متفاوت و در عين حال به هم پيوسته اي است كه مديران بازرگاني خارجي و تجار و كليه اشخاص و شركتهائي كه به نحوي با واردات و صادرات كالا سر و كار دارند لزوماً از وقوف و كاربرد آن بي نياز نمي باشند و بالطبع آگاهي از اطلاعات مورد نياز در بازرگاني خارجي براي نامبردگان از ضروريات امر مي باشد.

اين جزوه با هدف ارائه مهمترين اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگاني خارجي تهيه شده و حاوي اطلاعات ، مفاهيم  و واژه هاي بنيادي در مسائل اجرائي بازرگاني خارجي مي باشد. كه اميد است مورد بهره برداري همكاران محترم و جامعه بازرگاني كشور قرار گرفته شود. 

تاریخ انتشار: 1395/01/28 / نوشته: پرستو لطيفي
اسناد حمل خاص

اسناد حمل خاص

سياهه گواهي شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوري كه در آن فروشنده گواهي نموده كه الف) كالا طبق قرارداد منعقده مي باشد ب) كالا ساخت كشور معيني مي باشد ج) هر مشخصات ديگري كه خريدار از فروشنده بخواهد ، فروشنده زير سياهه تجاري نوشته و گواهي مي نمايد.

معمولا اين سياهه به تاييد اتاق بازرگاني محل كشور فروشنده رسانده مي شود.

سياهه تاييد شده (Legalized invoice): سياهه تجاري بوده كه توسط اتاق بازرگاني محل كشور سازنده يا فروشنده كالا و نيز سفارت كشور خريدار در محل كشور سازنده يا فروشنده كالا تاييد شده باشد.

گواهي وزن (Weight Certificate) : اين گواهي صرفا نشاندهنده وزن كالا بوده و بايستي با مقدار وزن نشان داده شده در اسناد ديگر مطابقت داشته باشد. اين سند توسط فروشنده و يا شخص ثالث ديگري صادر مي گردد.

سياهه كنسولي (Consular Invoice) : اين سياهه كه فرم چاپي است توسط سفارتخانه هاي كشور خريدار در كشور فروشنده در اختيار فروشنده و يا سازنده كالا قرار گرفته و توسط فروشنده تكميل و نهايتا توسط سفارتخانه مهمور مي گردد. هزينه هاي صدور اين سياهه بر عهده فروشنده بوده و اطلاعات مندرج در آن بايستي با مندرجات بارنامه ، سياهه تجاري و ساير اسناد مطابقت داشته باشد و در كاغذ هاي مارك دار سفارتخانه يا كنسولگري مربوطه نوشته شود.

تاریخ انتشار: 1395/01/25 / نوشته: پرستو لطيفي
انواع مختلف سرويس دهي فورواردرها

انواع مختلف سرويس دهي فورواردرها

1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرويس « در تا در» نيز ياد مي شود. در اين روش كانتينرها در محل كارخانه سازنده كالا و يا در محل تعيين شده ديگري  بارگيري شده و كالاهاي بارگيري شده در طول مسير حمل دريايي و تا رسيدن كانتينرها به مقصد نهايي،  تخليه و يا اصلاح نمي گردند. اين روش گرانترين سرويس و راحت ترين براي فروشنده يا خريدار مي باشد.

2 - (CY/CFS (Container Freight Station : از آن به سرويس « از در تا بندر» نيز ياد مي شود. در اين روش كانتينرها در محل كارخانه سازنده كالا و يا در محل تعيين شده ديگري  بارگيري شده و محل تخليه آنها در بندر مقصد و در محوطه تخليه كانتينرهاي حمل كننده مي باشند. حال خريدار با مسئوليت و هزينه خود بايستي كالاهاي تخليه شده را تا مقصد نهايي ( انبار كارخانه و يا مراكز فروش خود)  مجددا بارگيري و حمل نمايد. در اين روش خريدار براي كاهش هزينه هاي خود بايستي از زمان دقيق تخليه كالا در بندر مقصد و نيز زمان دقيق تحويل آن جهت تدارك وسيله حمل مناسب مطلع باشد.

تاریخ انتشار: 1395/01/25 / نوشته: پرستو لطيفي
مجموعه قوانين و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)

كاربرد مقررات  : Application of UCP
مقررات متحدالشكل اعتباراسنادي ، تجديد نظر سال 2007، نشريه شماره 600اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) مقرراتي است كه اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادي (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادي ضمانتي (Stand-by) ،تا حدي كه قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . اين مقررات براي همه طرف هاي ذيربط الزام آور است مگر اينكه صريحا” در شرايط اعتبار اصلاح يا مستثني شده باشد.

تاریخ انتشار: 1395/01/24 / نوشته: پرستو لطيفي
سازمان جهاني گمرك ، ساختار و كنوانسيونها

سازمان جهاني گمرك ، ساختار و كنوانسيونها

مركز جهاني تخصص هاي گمركي

گمرك نهادي حياتي براي ”حاكميت خوب“ تأمين رفاه و كاميابي شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب مي شود.
سازمان جهاني گمرك از طريق ايجاد و توسعه محيط گمركي درستكار،‌شفاف و قابل پيش بيني به حمايت و حفاظت از اجتماع و ثروت اقتصاد ملي كمك مي نمايد. اين امر به تجارت قانوني بين المللي رونق داده و اين امكان را به وجود مي آورد كه در قبال كارهاي غيرقانوني اقدامات مؤثري صورت گيرد.

 

تاریخ انتشار: 1395/01/24 / نوشته: پرستو لطيفي
  فورواردر و قراردادهاي تجارت بين المللي

فورواردر و قراردادهاي تجارت بين المللي

 فورواردر با توجه به وظايف و مسئوليت هايي كه دارد بايستي احاطه كاملي به كليه تجارت بين المللي اعم از قراردادهاي بين المللي ، اصطلاحات تجاري ، مقررات و اسناد مورد استفاده در حمل و نقل داشته باشد . قرارداد فروش ، قرارداد حمل و قرارداد بيمه از جمله مهم ترين قراردادها در تجارت بين المللي مي باشند كه في مابين خريدار و فروشنده و اشخاص ثالث مانند حمل كننده يا فورواردر منعقد مي گردد.

اين قراردادها و كليه مكاتبات و مخابرات تجاري از مباني مشتركي پيروي مي نمايند كه به اينكوترمز Incoterms  معروف مي باشد و عدم اشنايي با آن امكان دارد مشكلات عمده اي ايجاد نمايد . اسناد تجاري و حمل تا حدود زيادي يكنواخت گشته و آشنايي با آنها و مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي حاكم بر آن ها لازمه فعاليت در تجارت بين المللي و بخصوص براي فورواردرها را تشكيل مي دهند ، به اختصار بيان مي گردند.

تاریخ انتشار: 1395/01/22 / نوشته: پرستو لطيفي
نقطه تجاري

نقطه تجاري

  مفهوم نقطه تجاري براي نخستين‌بار در فوريه سال ???? به منظور فراهم كردن فرصت‌هاي تجاري بين‌المللي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) ارائه شد

 

نقطه تجاري در برگيرنده توصيه‌ها و رهنمودهايي براي كارايي تجاري است. در نقاط تجاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي در زمينه‌هاي تجاري با هم همكاري مي‌كنند.

به طور مثال واحدهاي مرتبط با مبادلات خارجي اعم از گمرك، بانك‌ها، اتاق بازرگاني، حمل و نقل و بيمه و .. گرد هم مي‌آيند و يا به طور مجازي ارتباط مي‌يابند تا از اين طريق بتوانند تمامي خدمات مورد نياز معاملات تجاري را عرضه كنند.

تاریخ انتشار: 1395/01/21 / نوشته: پرستو لطيفي
Surety ship Bond

Surety ship Bond

در تجارت الكترونيك اين ضمانتنامه ، ضمانت نامه ايي است كه تعهد به فعل غير مي كند.
عقد ضمان را مي‌توان به‌عنوان قراردادي فرعي تعريف كرد كه به ‌موجب آن ضامن تعهد مي‌كند براي دين اصلي موجود يا مورد نظر، قصور در انجام، يا سوء اجراي تعهد شخص ديگري (مضمون‌عنه) در مقابل مضمون‌له پاسخگو باشد.
ضمانت‌نامه بانكي تعهدي است از سوي يك بانك، شركت بيمه يا موسسه مالي و اعتباري ديگري مبني بر پرداخت مبلغي قابل محاسبه به صادركننده، اگر واردكننده از پرداخت ثمن خودداري كند.
حال در اين نوع ضمانت ، به موجب قرارداد ضمانتنامه، تعهد ضامن مبني بر پرداخت مبلغ و ثمن مادامي كه واردكننده از پرداخت خودداري نكرده، ايجاد نمي‌شود.

تاریخ انتشار: 1395/01/21 / نوشته: پرستو لطيفي
ترخيصيه

ترخيصيه

ترخيصيه ( دستورتحويل يا اجازه تحويل ) سند يا حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبوردهنده است كه از سوي متصدي حمل ويا نماينده وي به عنوان گمرك با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه صادرمي گردد.

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي كه مي خواهد كالا را از گمرك ترخيص كند، بايد از طرف امانت دهنده كالا يعني مؤسسات حمل ونقل ( زميني، هوايي و دريايي) حواله نامه اي به عنوان گمرك ارائه نمايد كه به موجب آن، مؤسسه حمل ونقل اجازه مي دهد صاحب كالا يا نماينده وي، آن كالا را از گمرك تحويل گيرد.

تاریخ انتشار: 1395/01/18 / نوشته: پرستو لطيفي
اصطلاحات معمول در ظهر نويسي / پشت نويسي اسناد

اصطلاحات معمول در ظهر نويسي / پشت نويسي اسناد

كالاي اعتبارات اسنادي در واقع بعنوان وثيقه بانك بوده و بعبارتي بارنامه سند اصلي مالكيت كالا ميباشد و زمانيكه خريدار كالا نسبت
به واريز / تسويه اسناد واصله از بانك كارگزار اقدام نمايد ) پرداخت بدهي به بانك گشايش كننده ( اسناد واصله كه در واقع بنام بانك
صادر گرديده ، توسط بانك ظهر نويسي شده و بنام وارد كننده انتقال مييابد و همانطوريكه در مباحث قبلي اشاره شد صاحب كالا نيز با
اسناد واريز شده كه به امضا و مهر مسئولين بانك ممهور گرديده نسبت به ترخيص كالاي مربوطه از گمركات كشور اقدام خواهند
نمود

تاریخ انتشار: 1395/01/18 / نوشته: پرستو لطيفي
فهرست مبادي مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي

فهرست مبادي مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي

فهرست مبادي مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي 

          در اجراي مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمركي و مصوبه هيات محترم وزيران در مورد استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي كشور ، فهرست اسامي گمركات كشور ، رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها به شرح ذيل اعلام ميگردد . ورود و خروج كالا از طريق مبادي مجاز اعلام شده كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوطه در آنها حضور دارد ، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد .بديهي است انجام وظايف محوله و رويه هاي مورد عمل در هريك از گمركات فوق ، وفق مجوزهاي صادره از طريق واحدهاي ستادي ذيربط گمرك ايران و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه انجام ميگيرد و هر گونه تغيير در فهرست مزبور و اضافه كردن هر گونه رويه و وظيفه جديد از اين تاريخ به بعد موكول به تامين شرايط لازم و موافقت و اعلام گمرك ايران خواهد بود .همچنين بر اساس قانون يكسان سازي تشرفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/1/83 مجلس شوراي اسلامي ، كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي وكليه اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه موظفند كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكله ها ، فرودگاهها و مرزهاي مجاز فوق مطابق با دستورالعمل هاي گمرك ايران وارد و يا صادر نمايند ، در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود .

 

 

تاریخ انتشار: 1394/12/26 / نوشته: پرستو لطيفي
حق العمل كارگمركي ( Customs Broker)

حق العمل كارگمركي ( Customs Broker)

حق العمل كارگمركي ( Customs Broker)

حق العمل كارگمركي ( Customs Broker) به شخص اعم از حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف وي درگمرك انجام دهد.

وفق مفاد آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب هيچ شخصي بعنوان حق العمل كاردرگمرك پذيرفته نمي شود مگراينكه پروانه مخصوص آن را از گمرك تحصيل نموده باشد. پروانه حق العمل كاري در گمرك به اشخاصي داده مي شود كه داراي كارت بازرگاني بوده وحائز شرايط خاص وپذيرفته شدن درآزمون مربوطه ساليانه گمرك مي باشند. مدت اعتبارپروانه حق العمل كاري يكسال از تاريخ صدور بوده و وفق شرايطي قابل تمديد براي سال هاي بعد نيز مي باشد. به استناد پروانه حق العمل كاري كارتي تحت عنوان كارت حق العمل كاري از طرف گمرك ايران صادر مي گردد. كارت حق العمل كاري همانند كارت بازرگاني به قطع جيبي بوده و علاوه بردارا بودن عنوان كارت حق العمل كاري و نام گمرك صادر كننده، شماره كارت بازرگاني ،شماره پرونده، مدت اعتبار، نام دارنده كارت (اگربنام شركت باشد نام شركت و نام مديريت آن ) و با دارا بودن عكس دارنده كارت و ممهور به مهر دفترواردات گمرك ايران و مهر و امضاء مديركل دفتر مزبور مي باشد و صفحه بعدي آن تمديدهاي ساليانه تاچهارسال وجود دارد. لذا هركارت حق العمل كاري اعتباري 5 ساله داشته و پس از انقضاء سال اول براي چهار سال بعد بطور ساليانه و رعايت شرايط خاص و موافقت گمرك قابل تمديد مي باشد وپس از5 سال كارت حق العمل كاري بايستي تعويض وكارت جديدي جايگزين آن شود.

تاریخ انتشار: 1394/12/25 / نوشته: پرستو لطيفي
كارت مجاورتي يا prox card  و آينده آن

كارت مجاورتي يا prox card و آينده آن

كارت مجاورتي يا prox card  نوعي كارت هوشمند تماسي هست كه بدون قرار گرفتن در دستگاه هاي كارتخوان (مثل كارتهاي بانكي) فقط از طريق نزديك كردن آن به دستگاه كارتخوان مجاورتي خوانده مي شود، به عنوان مثال كارت هاي اعتباري مترو شهري يا اتوبوس ها در شهرهاي مختلف از اين نوع كارت هستند.

تاریخ انتشار: 1394/12/19 / نوشته: پرستو لطيفي