ترخيص كالا مشروط به ثبت اطلاعات ارزي بازرگانان شد

ترخيص كالا مشروط به ثبت اطلاعات ارزي بازرگانان شد

بر اساس اعلام گمرك در صورت عدم ثبت منشا ارزي از سوي بازرگانان در سامانه ارزي امكان ترخيص كالا براي آنها وجود نخواهد داشت.

به گزارش”تاوان گذار”، يك ماه قبل گمرك ايران از الزامي شدن ثبت منشا ارز در سامانه ارزي خبر داده بود، در وهله اول براي ايجاد هماهنگيهاي بيشتر الزام به  ثبت منشا ارز با فرصت يك هفته‌اي همراه شد. در اين بين از سوي سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت نيز اعلام شد كه ثبت منشا ارز بايستي در اين سامانه انجام شود و هرگونه تبعات عدم انجام عمليات مذكور متوجه بازرگانان خواهد بود. در لينك سامانه  گمرك، كاربر به سايت بانك مركزي متصل شده و اطلاعات منشا ارز را وارد مي‌كند، اين در حالي است كه وزارت صنعت در سامانه جامع تجارت از يك سال قبل در زمان ثبت سفارش كالا براي تعيين منشا ارز اقدام كرده و حتي فايل آموزشي نيز براي اين فرايند منتشر كرده بود.

تاریخ انتشار: 1396/04/28 / نوشته: ماهرويي
نبود رويه واحد براي ترخيص كالا در گمرك

نبود رويه واحد براي ترخيص كالا در گمرك

نبود رويه واحد براي ترخيص كالا ، اختلاف 6 ميليون دلاري در ارزش‌گذاري 2 كالاي يكسان ، عضو كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از عملكرد مبادي رسمي ورود كالا به كشور و نبود رويه واحد براي ترخيص كالا گفت براي مثال در يكي از گمركات براي ترخيص دو دستگاه حفاري كاملا يكسان 6 ميليون دلار اختلاف ارزش در نظر گرفته شد.

تاریخ انتشار: 1395/08/11 / نوشته: ماهرويي
ترخيص كار

ترخيص كار

ترخيص كار كيست ؟ به شخص يا اشخاصي كه در انجام امور و رويه هاي گمركي ماهر هستند و براساس انجام اين امور كسب درآمد مي كنند، ترخيص كار گفته مي شود. به عبارت ديگر ترخيص كار كسي است كه امور مربوط به واردات و صادرات را  انجام مي دهد

 

تاریخ انتشار: 1395/06/03 / نوشته: ماهرويي
ترخيص كالا

ترخيص كالا

ترخيص كالا اين گونه تعريف مي شود : ارسال يا دريافت كالا از طريق مرزهاي ورودي يا همان گمركات براساس انجام رويه هاي گمركي 

تاریخ انتشار: 1395/06/03 / نوشته: ماهرويي
ترخيص كالا

ترخيص كالا

ترخيص كالا چيست ؟

ترخيص كالا و يا ترخيص ، يك فرايند است كه توسط ترخيص كار به عنوان نماينده ي قانوني صاحب كالا در گمرك جهت صادرات و يا واردات كالا صورت مي گيرد و در طي آن كالا پس از انجام تشريفات گمركي مربوط از اماكن گمركي خارج مي گردد. فرايند ترخيص كالا شامل آماده سازي و ثبت اسناد به صورت فيزيكي يا الكترونيك و محاسبه هزينه ها شامل ماليات، سود بازرگاني و حقوق گمركي و ديگر تسهيلات ارائه شده به واردكنندگان و صادركنندگان مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/06/02 / نوشته: ماهرويي