نبود رويه واحد براي ترخيص كالا در گمرك

نبود رويه واحد براي ترخيص كالا در گمرك

نبود رويه واحد براي ترخيص كالا ، اختلاف 6 ميليون دلاري در ارزش‌گذاري 2 كالاي يكسان ، عضو كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از عملكرد مبادي رسمي ورود كالا به كشور و نبود رويه واحد براي ترخيص كالا گفت براي مثال در يكي از گمركات براي ترخيص دو دستگاه حفاري كاملا يكسان 6 ميليون دلار اختلاف ارزش در نظر گرفته شد.

تاریخ انتشار: 1395/08/11 / نوشته: ماهرويي
ترخيص كار

ترخيص كار

ترخيص كار كيست ؟ به شخص يا اشخاصي كه در انجام امور و رويه هاي گمركي ماهر هستند و براساس انجام اين امور كسب درآمد مي كنند، ترخيص كار گفته مي شود. به عبارت ديگر ترخيص كار كسي است كه امور مربوط به واردات و صادرات را  انجام مي دهد

 

تاریخ انتشار: 1395/06/03 / نوشته: ماهرويي
ترخيص كالا

ترخيص كالا

ترخيص كالا اين گونه تعريف مي شود : ارسال يا دريافت كالا از طريق مرزهاي ورودي يا همان گمركات براساس انجام رويه هاي گمركي 

تاریخ انتشار: 1395/06/03 / نوشته: ماهرويي
ترخيص كالا

ترخيص كالا

ترخيص كالا چيست ؟

ترخيص كالا و يا ترخيص ، يك فرايند است كه توسط ترخيص كار به عنوان نماينده ي قانوني صاحب كالا در گمرك جهت صادرات و يا واردات كالا صورت مي گيرد و در طي آن كالا پس از انجام تشريفات گمركي مربوط از اماكن گمركي خارج مي گردد. فرايند ترخيص كالا شامل آماده سازي و ثبت اسناد به صورت فيزيكي يا الكترونيك و محاسبه هزينه ها شامل ماليات، سود بازرگاني و حقوق گمركي و ديگر تسهيلات ارائه شده به واردكنندگان و صادركنندگان مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/06/02 / نوشته: ماهرويي