ارتقاي سيستمهاي مديريت كيفيت  سلب اقبال به دارو هاي خارجي است

ارتقاي سيستمهاي مديريت كيفيت سلب اقبال به دارو هاي خارجي است

مديركل نظارت دارو و مواد مخدر در گردهمايي مديران صنايع دارويي در هتل المپيك گفت: وضعيت خطاهاي بحراني در خطوط داروسازي خوب نيست اما ناگفته نماند كه شركت‌هاي بخش خصوصي داروسازي در زمينه اصلاح خطوط بهتر عمل كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري سازمان غذا و دارو  " ايفدانا "، دكتراكبر عبداللهي اصل، مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدرسازمان غذا و دارو در گردهمايي مديران عامل صنايع داروسازي كشور  كه امروز 19 دي در هتل المپيك تهران برگزار شد، گفت: در حال حاضر انتظار مردم و نظام سلامت از صنعت داروسازي كشور در حوزه كيفيت بسيار بالاتر از وضعيت موجود است. لازم است شركت هاي داروسازي با اصلاح و ارتقاي سيستمهاي مديريت كيفيت خود، بهانه ي مصرف كنندگان براي اقبال به داروهاي خارجي را سلب نمايند. اين اداره كل خود را ملزم مي داند براي صيانت از كيفيت داروهاي مصرفي بيماران و همچنين آبروي صنعت داروسازي كشور، خطوط توليدي داراي خطاهاي بحراني را متوقف نمايد.

تاریخ انتشار: 1395/10/20 / نوشته: ماهرويي
الزام تامين نيازهاي مراكز درماني از توليدات داخلي

الزام تامين نيازهاي مراكز درماني از توليدات داخلي

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري سازمان غذا و دارو " ايفدانا "،دكتر ديناورند معاون وزير بهداشت و رياست سازمان غذا و دارو طي بخشنامه اي از دانشگاههاي علوم پزشكي خواست تا در تامين نيازهاي مراكز درماني، توليدات داخلي را در اولويت قرار دهند. متن بخشنامه به شرح ذيل مي باشد

تاریخ انتشار: 1395/10/14 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامين واكسن ها، سرم ها و فرآورده هاي بيولوژيك يارانه اي مورد نياز سال 1396 كشور

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامين واكسن ها، سرم ها و فرآورده هاي بيولوژيك يارانه اي مورد نياز سال 1396 كشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد فراخوان تامين واكسن ها، سرم ها و فرآورده هاي بيولوژيك يارانه اي مورد نياز سال 1396 كشور ، سرپرست اداره كل بازرگاني و خدمات پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 89275/660 مورخ 14/9/1395 را خطاب به مدير عامل كليه شركت هاي دارويي واردكننده و توليد كننده به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست فهرست واكسن ها، سرم ها و فرآورده هاي بيولوژيك مورد نياز سال 1396 كشور اعلام مي گردد. مقتضي است كليه شركت هاي معتبر تامين كننده در صورت تمايل به شركت در فراخوان مذكور، پيوست هاي 2و 3 را با رعايت موارد ذيل تكميل و حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 29/09/1395 به دبيرخانه حراست سازمان غذا و دارو تحويل نماييد. بديهي است به پيشنهادهايي كه بعد از ساعت و تاريخ فوق ارسال شود ترتيب اثر داده نمي شود.

تاریخ انتشار: 1395/09/15 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازي فاكتور و حواله الكترونيك داروها

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازي فاكتور و حواله الكترونيك داروها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص راه‌اندازي فاكتور و حواله الكترونيك داروها ، معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 655/139537 مورخ 14/9/1395 را خطاب به مدير عامل شركتهاي توليد كننده دارو، شركت فاران شيمي، شركت دارو درمان پارس، شركت داروسازي امين، شركت مهر دارو، شركت سجاد داروي شرق، شركت اكسير، شركت سها، شركت كارخانجات داروپخش، شركت داروسازي الحاوي، شركت كيش مديفارم، شركت داروسازي رها، مدير عامل شركت هاي توزيع كننده دارو شركت سلامت پخش هستي، شركت پخش البرز، شركت پخش رازي و شركت توزيع داروپخش به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/15 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحيح GTIN و وجوه افتراقي براي كدهاي IRC شركتهاي تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحيح GTIN و وجوه افتراقي براي كدهاي IRC شركتهاي تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص امكان تصحيح GTIN و وجوه افتراقي براي كدهاي IRC شركتهاي تجهيزات پزشكي ، مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 137285/664 مورخ 7/9/1395 را خطاب به مدير عامل و مسئول فني كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/09 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزيع كنندگان وعرضه كنندگان تجهيزات وملزومات پزشكي سراسركشور

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزيع كنندگان وعرضه كنندگان تجهيزات وملزومات پزشكي سراسركشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزيع كنندگان وعرضه كنندگان تجهيزات وملزومات پزشكي سراسركشور ، مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 86571د664/د مورخ 4/9/1395 را خطاب به معاونت محترم غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/07 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبي روي فرآورده هاي Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبي روي فرآورده هاي Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

 مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 128048/665 مورخ 17/8/1395 را خطاب به معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بازرسي‌هاي صورت گرفته از داروخانه‌هاي سطح شهر دارو‌هاي تقلبي زير بصورت قاچاق (همگي با باركد جعلي تركيه) در سطح معدودي از داروخانه هاي كشور توزيع شده است اين فراورده ها داراي برچسب تقلبي با شماره پيامك جعلي 30006859000411 مي‌باشد. خواهشمند است، ضمن بازرسي دقيق و جدي داروخانه ها ، در سطح عمومي

تاریخ انتشار: 1395/08/18 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص اعلام فرآيند جديد ثبت مجوز ورود كالاهاي كلاس خطر A و B تجهيزات و ملزومات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص اعلام فرآيند جديد ثبت مجوز ورود كالاهاي كلاس خطر A و B تجهيزات و ملزومات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اعلام فرآيند جديد ثبت مجوز ورود كالاهاي كلاس خطر A و B تجهيزات و ملزومات پزشكي ، مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 125320/664 مورخ 12/8/1395 را خطاب به مدير عامل و مسئول فني محترم كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/08/15 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقي مانده يا نيمه كاره تهيه و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقي مانده يا نيمه كاره تهيه و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي

با عنايت به ادغام شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور با اين سازمان طبق مصوبه 137 و 138 شوراي عالي اداري و مصوبه مجمع عمومي عادي (فوق العاده مورخ 1/11/1392 ) خواهشمند است دستور فرمائيد بمنظور عودت تضامين به مراكز طرف قرارداد با شركت فوق الذكر كه در اختيار اين سازمان مي باشد

تاریخ انتشار: 1395/08/15 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام فرآيند جديد درخواست صدور پروانه تمديد توليد تجهيزات و ملزومات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام فرآيند جديد درخواست صدور پروانه تمديد توليد تجهيزات و ملزومات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اعلام فرآيند جديد درخواست صدور پروانه تمديد توليد تجهيزات و ملزومات پزشكي ، مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 125318/664 مورخ 12/8/1395 را خطاب به مديرعامل و مسئول فني محترم كليه شركتهاي توليدكننده تجهيزات و ملزومات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/15 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ ضابطه تجهيزات وملزومات پزشكي خانگي

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ ضابطه تجهيزات وملزومات پزشكي خانگي

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ ضابطه تجهيزات وملزومات پزشكي خانگي  ، معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/02 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه وزارت بهداشت،در خصوص آخرين تمديد زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندي شركتهاي تجهيزات پزشكي

اطلاعيه وزارت بهداشت،در خصوص آخرين تمديد زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندي شركتهاي تجهيزات پزشكي

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص آخرين تمديد زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندي شركتهاي تجهيزات پزشكي تا تاريخ 5/8/1395 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي اطلاعيه اي خطاب به كليه شركتهاي تجهيزات پزشكي(توليدكننده /واردكننده) به شرح زير اعلام نموده است:

بدينوسيله به اطلاع كليه شركت هاي تجهيزات پزشكي مي رساند، با توجه به درخواستهاي مكرر شركتهاي فعال در زمينه توليد/واردات دستگاههاي مشمول رتبه بندي و با عنايت به مشكلاتي كه در سيستم نرم افزاري ثبت نام رتبه بندي در سايت اين اداره كل بوجود آمده بود بدينوسيله مهلت ثبت نام جهت رتبه بندي تا تاريخ 5/8/1395 تمديد ميگردد

تاریخ انتشار: 1395/07/28 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحاي كاشتنيهاي ارتوپدي

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحاي كاشتنيهاي ارتوپدي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحاي كاشتنيهاي ارتوپدي : معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 114163/665 مورخ 18/7/1395 را خطاب به رياست دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/07/25 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ابلاغ دستورالعمل صدور موافقت اوليه ومجوز فعاليت براي ارائه خدمات كنترل كيفي تجهيزات وملزومات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ابلاغ دستورالعمل صدور موافقت اوليه ومجوز فعاليت براي ارائه خدمات كنترل كيفي تجهيزات وملزومات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ دستورالعمل صدور موافقت اوليه ومجوز فعاليت براي ارائه خدمات كنترل كيفي تجهيزات وملزومات پزشكي

تاریخ انتشار: 1395/07/24 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص لزوم درج نام كالاي مرتبط با انرژي اتمي در پرونده هاي ترخيص

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص لزوم درج نام كالاي مرتبط با انرژي اتمي در پرونده هاي ترخيص

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص لزوم درج نام كالاي مرتبط با انرژي اتمي در پرونده هاي ترخيص : مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي اطلاعيه اي خطاب به مدير عامل، مسئول فني كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/19 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعيت فروش آمپولهاي بكوزيم و بپانتين وبيوتين در داروخانه ها و مراكز درماني

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعيت فروش آمپولهاي بكوزيم و بپانتين وبيوتين در داروخانه ها و مراكز درماني

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعيت فروش آمپولهاي بكوزيم و بپانتين وبيوتين در داروخانه ها و مراكز درماني : مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 113118/665 مورخ 17/7/1395 را خطاب به معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/07/18 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت هاي بازرسي مورد تاييدجهت مميزي واحدهاي توليدي خارج از كشور

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت هاي بازرسي مورد تاييدجهت مميزي واحدهاي توليدي خارج از كشور

 مدير كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي و آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي بخشنامه شماره 52048/675 مورخ 29/3/1395 را خطاب به انجمن واردكنندگان مواد غذايي و انجمن واردكنندگان مواد آرايشي و بهداشتي به شرح زير اعلام نموده است:

احتراما فهرست شركت هاي بازرسي مورد تاييد اين اداره كل  جهت مميزي كارخانه هاي توليدي خارج از كشور به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري اعلام مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/07/18 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكميل اطلاعات مربوط به پروانه هاي ثبتي در سامانه صدور پروانه

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكميل اطلاعات مربوط به پروانه هاي ثبتي در سامانه صدور پروانه

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكميل اطلاعات مربوط به پروانه هاي ثبتي در سامانه صدور پروانه : مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 112069/665 مورخ 13/7/1395 را خطاب به مدير عامل محترم كليه شركتهاي دارويي (توليد كننده ، وارد كننده) به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/17 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ارسال كليه مستندات و مدارك مربوط به قيمت گذاري فرآورده هاي طبيعي و سنتي به انجمن توليدكنندگان داروها و فرآورده هاي گياهان دارويي حداكثر ظرف مدت يك ماه

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ارسال كليه مستندات و مدارك مربوط به قيمت گذاري فرآورده هاي طبيعي و سنتي به انجمن توليدكنندگان داروها و فرآورده هاي گياهان دارويي حداكثر ظرف مدت يك ماه

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مستندات مربوط به قيمت گذاري فرآورده هاي طبيعي و سنتي : مدير كل نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 665/100781 مورخ 23/6/1395 را خطاب به مديرعامل كليه شركتهاي توليدكننده و واردكننده فرآورده هاي طبيعي و سنتي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/24 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهاي ورود و ترخيص و تمديد پروانه كالاهاي توليدي توسط دانشگاههاي علوم پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهاي ورود و ترخيص و تمديد پروانه كالاهاي توليدي توسط دانشگاههاي علوم پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجوزهاي ورود و ترخيص و تمديد پروانه كالاهاي توليدي :  مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 60104/664 مورخ 20/06/1395 را خطاب به مدير عامل و ناظر فني كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/21 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص انتقال ويرايش اطلاعات مديرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص انتقال ويرايش اطلاعات مديرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص انتقال ويرايش اطلاعات مديرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه  TTAC : مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 97427/664 مورخ 15/6/1395 را خطاب به مدير عامل، ناظر فني كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/16 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفوني كننده جهت تاييد پروتكل هاي مصرفي

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفوني كننده جهت تاييد پروتكل هاي مصرفي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفوني كننده جهت تاييد پروتكل هاي مصرفي : مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 665/96936 مورخ 14/06/1395 را خطاب به مدير عامل كليه شركت هاي ملزومات دارويي (توليد و وارداتي ضدعفوني كننده) به شرح زير اعلام نموده است:

 

تاریخ انتشار: 1395/06/15 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام تغييرات شركت هاي توزيعي تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص اعلام تغييرات شركت هاي توزيعي تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اعلام تغييرات در سامانه توزيع كنندگان جهت تغيير سطوح فعاليت شركت هاي توزيعي تجهيزات پزشكي : مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 95704/664 مورخ 13/6/1395 را خطاب به مدير عامل، مسئول فني كليه شركت هاي توليدكننده، واردكننده و توزيع كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/15 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص عدم تحويل فيزيكي مجوزهاي ترخيص به شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص عدم تحويل فيزيكي مجوزهاي ترخيص به شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي

بخشنامه وزارت بهداشت: مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بخشنامه شماره 92046/664 مورخ 6/4/1395 را خطاب به مدير عامل و مسئول فني محترم كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/10 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهاي ساخت كشور چين كه در آن كشور ثبت نگرديده

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهاي ساخت كشور چين كه در آن كشور ثبت نگرديده

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهاي ساخت كشور چين كه در آن كشور ثبت نگرديده و اجازه فروش نداشته باشند

تاریخ انتشار: 1395/06/09 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد چگونگي ترخيص كالاهاي سلامت از طريق سامانه

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد چگونگي ترخيص كالاهاي سلامت از طريق سامانه

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد چگونگي ترخيص كالاهاي سلامت از طريق سامانه  

تاریخ انتشار: 1395/04/26 / نوشته: ميترا كائيد
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور مجوزهاي ورود، ترخيص و مصرف انواع روغن

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور مجوزهاي ورود، ترخيص و مصرف انواع روغن

مصوبات كارگروه تامين ، ذخيره و توزيع كالاهاي اساسي مورخ 24/10/1393 از اين تاريخ پس از دريافت كد جهاد كشاورزي ، ضمن صدور مجوزهاي ورود ، ترخيص و مصرف انواع روغن جهت مصارف مورد تاييد اين سازمان براي ورود به كشور توسط آن معاونت / مديريت برابر مقررات و ضوابط جاري اقدامات لازم به عمل آيد.  در مورد روغن هاي ذرت ، سويا ، كلزا (كانولا) و تخم پنبه اخذ گواهي عدم تراريختگي (GMO Free) و يا اظهار تراريختگي از مقامات ذيصلاح كشور مبداء و جهت موارد اعلام عدم تراريختگي انجام آزمايشات مربوطه بر روي هر محموله وارداتي و موارد اعلام نوع تراريختگي انجام آزمايشات مربوطه به صورت تصادفي بر روي محموله هاي وارداتي علاوه بر ساير آزمون ها الزامي است

تاریخ انتشار: 1395/01/28 / نوشته: ميترا كائيد
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومي شركت هاي توليد كننده تجهيزات و ملزومات پزشكي حداكثر تا تاريخ 25/12/1394

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومي شركت هاي توليد كننده تجهيزات و ملزومات پزشكي حداكثر تا تاريخ 25/12/1394

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومي شركت هاي توليد كننده تجهيزات و ملزومات پزشكي حداكثر تا تاريخ 25/12/1394

تاریخ انتشار: 1394/12/19 / نوشته: ميترا كائيد
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور الكترونيك كليه مجوز ترخيص دارو به صورت غير حضوري و از طريق سامانه ttac

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور الكترونيك كليه مجوز ترخيص دارو به صورت غير حضوري و از طريق سامانه ttac

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور الكترونيك كليه مجوز ترخيص دارو به صورت غير حضوري و از طريق سامانه

تاریخ انتشار: 1394/12/10 / نوشته: ميترا كائيد