بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافيت صادركنندگان خرما، زيتون و كاكائو به اندونزي از ارائه اسناد آزمايشگاهي

بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافيت صادركنندگان خرما، زيتون و كاكائو به اندونزي از ارائه اسناد آزمايشگاهي

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معافيت صادركنندگان خرما، زيتون و كاكائو به اندونزي از ارائه اسناد آزمايشگاهي ، وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 56341/311/95 مورخ 18/9/1395 را به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/23 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده موقت به صادر كنندگان كالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه شماره 519/95/200 مورخ 26/7/1395 را به شرح زير اعلام نموده است:

دراجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي كشور كه مقرر ميدارد«سازمان امورمالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از صادر كنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد ومدارك مثبته حداكثر تا مدت يك ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي­هاي جاري آن سازمان به صادركنندگان مستردنمايد.»لذا ادارات امور مالياتي و صادركنندگان مكلفند حداكثر ظرف مهلت مقرر و با رعايت موارد ذيل اقدام لازم را معمول نمايند.

تاریخ انتشار: 1395/08/16 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان امور مالياتي  در مورد اعلام ارزش انواع خودروهاي جديد توليد داخل و وارداتي

بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد اعلام ارزش انواع خودروهاي جديد توليد داخل و وارداتي

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در مورد اعلام ارزش انواع خودروهاي جديد توليد داخل و وارداتي (مبناي محاسبه ماليات ، عوارض وحق الثبت ) جهت اجرا در سال 1395 ، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه شماره 3660/260/د مورخ 28/7/1395 را به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/05 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه جهادكشاورزي در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات دانه خشك گياه چيا جهت مصارف خوراكي و دارويي

بخشنامه جهادكشاورزي در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات دانه خشك گياه چيا جهت مصارف خوراكي و دارويي

بخشنامه وزارت جهادكشاورزي در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات دانه خشك گياه چيا جهت مصارف خوراكي و دارويي ، مديركل وزارت جهادكشاورزي بخشنامه شماره 2933/502/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/05 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ انواع و ميزان حداكثر و حداقل نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي

بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ انواع و ميزان حداكثر و حداقل نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي

بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ انواع و ميزان حداكثر و حداقل نرخ‌هاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) : مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري اداره ارزيابي سلامت نظام بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/1395 را خطاب به مديران عامل بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غيربانكي، بانك مشترك ايران  ونزوئلا، بانك تجارتي ايران و اروپا، بانك تعاون منطق هاي اسلامي براي سرمايه گذاري و بانك بين المللي كيش به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/01 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرايي آلاينده هاي صوتي زيست محيطي

اطلاعيه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرايي آلاينده هاي صوتي زيست محيطي

اطلاعيه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص دستورالعمل اجرايي آلاينده هاي صوتي زيست محيطي : دفتر امور بهداشت، ايمني، محيط‌زيست و انرژي وزارت صنعت، معدن وتجارت طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است:

بر اساس بند 10 برنامه جامع مديريت بهداشت، ايمني، محيط‌زيست و انرژي در خصوص تدوين دستورالعمل هاي تخصصي، دستور العمل صوت در حوزه دستورالعمل هاي محيط زيست تدوين شده است. منظور از آلودگي صوتي امواج ناخواسته‌اي است كه در شرايط مكاني و زماني ويژه بر فعاليت موجودات زنده به ويژه انسان تاثير گذاشته

تاریخ انتشار: 1395/08/01 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص عوارض آلايندگي شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص عوارض آلايندگي شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص عوارض آلايندگي شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران ، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/7/1395 را به شرح زير اعلام نموده است:

به منظور اجراي صحيح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس نظريه شماره 121666/24896 مورخ 9/10/1394 معاونت محترم حقوقي رييس جمهور ،«شركت هاي فرعي و وابسته به شركت ملي نفت ايران، وظيفه استخراج و توليد نفت و گاز در مناطق نفت خيز را برعهده دارند و

تاریخ انتشار: 1395/07/28 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه امور مالياتي در مورد نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي موديان به عنوان اعتبار مالياتي

بخشنامه امور مالياتي در مورد نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي موديان به عنوان اعتبار مالياتي

بخشنامه امور مالياتي در مورد نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي موديان به عنوان اعتبار مالياتي : معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه شماره 260/95/43 مورخ 12/7/1395 را به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/07/17 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم : معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه شماره 517/95/260 مورخ 12/7/1395 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 1395/07/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ضمن رعايت مفاد اطلاعيه مندرج در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

تاریخ انتشار: 1395/07/13 / نوشته: ماهرويي
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني 46 رديف كالاهاي مشمول تعرفه‌هاي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني 46 رديف كالاهاي مشمول تعرفه‌هاي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

معاون اول رئيس جمهور تصويب نامه شماره132600/52703 مورخ 12/10/1394 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير اعلام نموده است:

هيأت‌وزيران در جلسه 2/10/1394 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف تعرفه‌هاي جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 رديف) به شرح جداول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي‌گردد.

تاریخ انتشار: 1395/01/16 / نوشته: پرستو لطيفي
تصويب‌نامه هيات وزيران درخصوص خروج ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي ترخيص‌شده در قلمرو گمركي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمركي و تأييد گمرك

تصويب‌نامه هيات وزيران درخصوص خروج ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي ترخيص‌شده در قلمرو گمركي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمركي و تأييد گمرك

تصويب‌نامه هيات وزيران درخصوص خروج ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي ترخيص‌شده در قلمرو گمركي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمركي و تأييد گمرك

تاریخ انتشار: 1395/01/14 / نوشته: پرستو لطيفي