با توجه به اینكه در رویه های گمركی در اكثر موارد ترخیص كالاها، اختلافاتی در مورد ارزش و تعرفه و .. بین صاحبان كالا و گمركات اجرایی پدید می آید و جهت رسیدگی به این اختلافات ، پرونده به مراجع بالاتر( دفاتر مربوطه در گمرك ایران) ارجاع میگردد،در صورت نداشتن اطلاعات كافی صاحب كالا قطعا متضرر خواهد گردید،

این واحد مفتخر است با دارا بودن كادری مجرب و با تحصیلات آكادمیك در این رشته و سابقه ای درخشان در این امر جهت پیگیری و حصول نتیجه مثبت خدمتگذار شما عزیزان میباشد.

از خدمات این قسمت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.پیگیری اسناد در دفاتر تعرفه و ارزش جهت اختلافات تعرفه ای و تفاوت ارزش(كسر دریافتی ویا بیش بود ارزش)

2.تعیین تعرفه(انوانتر) در دفتر تعرفه گمرك ایران بصورت كتبی

3.ثبت ارزش صادراتی كالا در سی دی ارزش گمرك ایران

4.پیگیری و اخذ مجوزهای وارداتی و صادراتی ، اختلافات در واردات كالا و ممنوعیتهای گمركی،در دفاتر واردات و صادرات

5.شركت در كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی و اخذ نتیجه نهایی

6.شركت در كمیسیون تجدید نظر