خدمات به موقع، سهولت در صادرات كالا شما ....

صادرات غیر نفتی به خصوص كالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب كسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در كشور و صادركنندگان محترم می‌شود. به ویژه اینكه در تحولات نوین اقتصاد جهانی كه به سمت حذف كلیه موانع غیرتعرفه‌ای و كاهش تعرفه‌ها حركت می‌كند، به منظور افزایش سهم كشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.

در رویه های گمركی صادرات به سه دسته تقسیم میگردد:

1. صادرات قطعی

2. صادرات موقت

3. صادرات مجدد(برگشتی)

از جمله خدمات این شركت در خصوص عملیات گمركی به صادر كنندگان عزیز میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.صادرات قطعی:به رویه ای اطلاق میگردد كه كالا از قلمرو گمركی خارج شده و دیگر بازنمیگردد.

1.1 دریافت كلیه مجوزهای صادرات

2.1 بارگیری كالا از انبار و كارخانه

3.1 پلمپ كالا و دریافت پروانه صادراتی كالا در كلیه گمركات كشور

4.1 ارزیابی كالا در گمرك و انبار صاحب كالا

5.1 حمل یكسره

6.1 تخلیه در مرز و بارگیری مجدد

7.1 عبور كالا از كلیه گمركات مرزی

8.1 اخذ گواهی مبدا

2.صادرات موقت (خروج موقت): خروج موقت كالا بمنظور تعمیر یا هر گونه استفاده و بازگشت آن بعد از اتمام زمان خروج صادرات موقت اطلاق میگردد.

1.2 بارگیری

2.2 پلمپ و اخذ پروانه صادراتی از گمرك محل و سپرده گذاری كالا(در صورت نیاز)

3.2 اخذ مجوزهای لازم

4.2 خروج از گمرك مرزی

3.صادرات مجدد(برگشتی):به كالاهایی اطلاق میگردد كه قبلا به كشور (واردات قطعی یا موقت) وارد گردیده و باید خارج گردد.

1.3 بارگیری و حمل

2.3 اظهار و پلمپ و استرداد سپرده یا حقوق و عوارض(با توجه به زمان ورود)