واحد استاندارد شركت پرشین تجارت دوان متشكل از متخصصین با تجربه با ارائه خدمات زیر تمام تلاش خود را جهت خدمت به بازرگانان عزیز، واحدهای تولیدی و دیگر ارگان­ها به كار گرفته است:

استاندارد كالاهای وارداتی و صادراتی.

ارائه مشاوره پیش از ثبت سفارش كالا در زمینه ضوابط فنی و استاندارد های الزامی جهت واردات و صادرات.

انجام تمام مراحل تاییدیه استاندارد كالاهای وارداتی و صادراتی (بازرسی در مبدأ و بازرسی در مقصد توسط برترین شركت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران).

دریافت تاییدیهای قانونی جهت ترخیص كالا از گمركات كشور.

ارائه مشاوره جهت تعیین استاندارد مربوط به كالاها.

دریافت تاییدیهای بازرسی و استانداردی ثبت سفارش خودرو.

علامت استاندارد كالاهای تولید كشور.

ارائه مشاوره و تكمیل مستندات مربوطه دریافت علامت استاندارد از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.