این شركت با بهره مندی از نیروهای مجرب و متخصص خود و در جهت ارایه خدمت بهینه به تجار و تولیدكنندگان ، شركت های دولتی و خصوصی، نسبت به تخصصی نمودن خدمات بازرگانی مربوط به اخذ مجوزها ، امور گمركی، استاندارد، گمرك ایران و مشاوره ، دریافت معافیت ها از وزارت خانه های مربوط در بخش های مجزا و در درون یك مجموعه به شرح زیر اقدام نموده است :

الف ) واحد مجوزها   

اخذ مجوز بازرگانی یك روزه * ثبت سفارش 

اخذ تمام مجوزها از سازمان های مربوطه

اخذ معافیت ها از وزارت خانه های مربوطه

اخذ مجوز كمیسیون ماده یك 

ب ) واحد ترخیص   

دارای بخش ترخیص مستقر در تهران

دارای بخش ترخیص مستقر در بندرعباس

دارای بخش ترخیص مستقر در بوشهر

ترخیص از تمامی گمركات كشور

ت) واحد استاندارد   

تسهیل و انجام تخصصی دریافت تأییدیه های استاندارد

بازرسی كالاها در مقصد و مبداء

بازرسی كالاها در فرآیند ثبت سفارش

پ ) واحد گمرك ایران

پیگیری و دفاع از پرونده های ارجاع شده به گمرك ایران

شركت در كمیسیون های گمركی و تجدیدنظر 

ج ) مشاوره 

امكان ارئه خدمات مشاوره ای رایگان:

توسط كارشناسان بخش های فوق الذكر

تعیین تعرفه و اعلام هزینه از طریق ارسال پروفرم و كاتالوگ كالا

   قابل ذكر است واحد امور مشتریان پرشین با هدف بهبود ارائه خدمات ، افزایش میزان رضایتمندی  و برقراری ارتباط مداوم و موثر با مشتریان آماده رسیدگی و

    پیگیری نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مشتریان عزیز می باشد.

    
GoalsCRM

 

 مطالب مرتبط