پرستو لطيفي
کارشناس نویسنده مقاله: پرستو لطيفي
1395/03/24

با سلام 

بدین وسیله به استحضاركلیه اساتید خبره گمركی، كارشناسان و دانشجویان رشته مدیریت امور گمركی میرساند

پرشین تجارت دوان آمادگی درج مقالات و مطالب تخصصی شما را با نام و مشخصات شما دارد.

مقالات و مطالب خود را به ذكر نام  و مشخصات به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید

Email- crm@ptd-co.com

قابل ذكر است حق ویرایش و ویراستاری برای شركت پرشین تجارت دوان  محفوظ می باشد.