ميترا كائيد
کارشناس نویسنده مقاله: ميترا كائيد
1395/04/26

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان ثبت كالا برای شركتهای واردكننده تجهیزات پزشكی كه از قبل كمپانی خارجی آنها در سامانه ثبت كمپانی خارجی(import.imed.ir)، ثبت شده است

مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 69107/664 مورخ 23/4/1395 را خطاب به مدیر عامل و مسئول فنی كلیه شركتهای وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:
نظر به یكپارچه سازی سامانه های كدینگ و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشكی و ثبت كمپانی خارجی به منظور ارسال اطلاعات هماهنگ به سامانه های EPL گمرك و سایت TTAC سازمان غذا و دارو، به اطلاع می رساند از تاریخ 22/4/1395، شركتهای واردكننده تنها قادر به ثبت كالاهایی می باشند كه از قبل كمپانی خارجی آنها در سامانه ثبت كمپانی خارجی(import.imed.ir)، ثبت شده و توسط كارشناسان این اداره كل مورد تایید قرار گرفته باشد. لذا شركت هایی كه تاكنون اقدام به ثبت و یا رفع نقص ثبت كمپانی خارجی خود در سامانه ننموده اند، می بایست نسبت به تكمیل این اطلاعات اقدام نمایند. لازم به ذكر است این محدودیت جهت كالاهای تحقیقاتی و فوریتی و مواد اولیه خطوط تولید، لحاظ نشده است.مطالب مرتبط