کارشناس نویسنده مقاله: ماهرويي
1396/03/23

از روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد ماه سال جاری ، ثبت منشأ ارز الزامی می باشد. گمرك جمهوری اسلامی ایران با مشاركت با بانك مركزی نسبت به راه اندازی صفحه منشأ ارز اقدام نموده و لذا كلیه صاحبان كالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز می باشند.

الزامی شدن ثبت منشا ارز

  • بر این اساس كلیه وارد كنندگان در هنگام انجام تشریفات كالا ، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود كالا اقدام خواهند نمود. این امر در راستای ایجاد امكان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است كه تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است.
  • برای انجام این فرآیند از طریق قسمت اظهارهای قبلی واردات بر روی اظهارنامه خود كلیك كنید و گزینه "تعیین منشا ارز" را انتخاب كنید.
  • بدیهی است فقط بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.


مطالب مرتبط