کارشناس نویسنده مقاله: ماهرويي
1396/05/17

طرح اولیه ته لنجی در كمیسیون اقتصاد دولت تصویب شد.

  • استاندار بوشهر : امروز در جلسه كمیسیون اقتصاد دولت و با حضور 6 نفر از اعضای محترم كابینه، طرح ساماندهی كالای ملوانی (ته لنجی) تصویب شد و درصورت تصویب نهایی این طرح در دولت
  • معافیت كالای ملوانی از 4 میلیون به ازای هر ملوان، به بیش از 40 میلیون تومان (براساس فهرست بهای گمرك) و سهمیه كالای ملوانی هر لنج در هر سفر، با احتساب 6 – 8 ملوان، به حدود 480 – 360 میلیون تومان كالا به قیمت بازار می رسد.
  • جابجایی كالای ملوانی در سطح استان با پته گمركی، آزاد میشود.

- فهرست كالای ملوانی (ته لنجی) شامل همه كالاهای غیرممنوعه، می شود.

  • ثبت سفارش برای كالای ملوانی و مازاد آن، نیاز نخواهد بود. ترخیص كالای مازاد بر سهمیه ملوانی، در كلیه بنادر استان، مجاز و كلیه بنادر ملوانی، كاركرد تجاری می‌یابند.
  • نوسازی و تبدیل شناورهای سنتی با كمك بلاعوض دولت، انجام خواهد شد.


مطالب مرتبط