انواع گواهی بازرسی

استاندارد

انواع گواهی بازرسی

گواهی بازرسی کالا سندی می‌باشد که از سوی شرکت‌های بازرسی کننده کالا صادر می‌گردد و نشان دهنده انطباق

1402-2-27 0

بازرسی استاندارد اجباری

بازرسی استاندارد اجباری کالا به چه معناست؟ بازرسی استاندارد اجباری کالا با هدف اطمینان وارد کننده و

1402-2-24 0

اخذ مجوز استاندارد گمرک

برای داشتن بیشترین کنترل بر روی گمرکات، برخی قوانین و دستورالعمل‌های گمرکی تنظم شده‌اند؛ تمامی تاجرا

1402-2-19 0

گواهی بازرسی و استاندارد کالا

یکی از فرآیندهای مهم و پیچیده در امر واردات و صادرات، گواهی بازرسی و استاندارد کالا است که برای اخذ

1402-2-13 0

بازرسی کالا در مبدأ و مقصد

بازرسی کالا در مبدأ و مقصد ، در واقع در حکم سندی می باشد که توسط شرکت های بازرسی صادر می گردد. در مع

1402-2-11 0

استاندارد ایزو و انواع آن

استاندارد ایزو تنوع بسیار زیادی دارند و بسیار متفاوت از همند. بر طبق آخرین آمار سازمان بین المللی اس

1402-2-5 0

استاندارد سازی کالا و تأثیر آن در کیفیت کالا

استاندارد سازی کالا در حالت کلی یعنی، تعیین مشخصات کالا و خدمات آن. مشخصه هایی برای تعیین درجه ویژگی

1402-2-5 0

بازرسی کالا

بازرسی کالا به تمامی فرآیند هایی شامل نمونه برداری کالا، اندازه گیری، آزمایش و … گفته می شود ت

1402-1-19 0
1 2 3 12

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

شماره تلفن: 02142326

واتساپ09018317541


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ