پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بازگشت ارز صادراتی

ارز بانک مرکزی

بازگشت ارز صادراتی

بازگشت ارز صادراتی – ارزهایی که پس از سه سال به چرخه اقتصادی کشور بازگشتند   براساس آخرین

1400-1-6 0

40 ردیف کالا مشمول معافیت

40 ردیف کالا مشمول معافیت اعلام فهرست تکمیلی 40 ردیف اقلام کالایی در بخش کشاورزی مشمول معافیت از پرد

1397-6-19 0

تغییرات مراحل اخذ ثبت سفارش بانکی

مراحل اخذ ثبت سفارش و حواله ارزی با توجه به تغییرات به وجود آمده در سیستم بازرگانی طی دو ماه اخیر دچ

1397-4-11 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "