پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
OHSAS چيست ؟

استانداردهای ایزو

OHSAS چيست ؟

OHSAS چیست ؟ آشنایی با نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در راستای مدیریت كیفیت جامع (TQM) OHSAS مخفف

1396-8-4 0

مزيت استانداردهاي ايزو براي كسب و كار

مزیت استانداردهای ایزو برای كسب و كارهای كوچك و متوسط  استانداردهاي ايزو در صورتیكه شما یك كسب و كار

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "