پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
آیا صادرات به اندونزی با سهولت بیشتری انجام میگیرد؟

استانداردهای سازمان‌

آیا صادرات به اندونزی با سهولت بیشتری انجام میگیرد؟

صادرات به اندونزی دولت اندونزی در نظر دارد به منظور کاهش زمان ترخیص و تسریع در روند واردات، از ماه ف

1396-11-11 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "