لزوم ایجاد نظارت استانداردی بر واردات و ترخیص لوازم آرایشی

استاندارد اجباری

خانه استاندارد اجباری

لزوم ایجاد نظارت استانداردی بر واردات و ترخیص لوازم آرایشی

نظارتی پس از ترخیص لوازم آرایشی نیست.اعمال سختگیری بیشتر در مورد استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی

1396-10-19 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد