پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
گواهينامه حلالHALAL  چيست؟

استاندارد حلال

گواهينامه حلالHALAL چيست؟

گواهينامه حلالHALAL چيست؟ مسلمانان با داشتن حدود 28 درصد جمعیت جهان یكی از بزرگترین بازارهای مواد غذ

1396-8-4 0

استاندارد حلال

هر آنچه درباره استاندارد حلال بايد بدانيم همانگونه كه اسلام برای اداره زندگی اجتماعی انسان در حوزه س

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "