پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اسناد حمل خاص

اسناد حمل خاص

اسناد حمل خاص

سیاهه گواهی شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوری كه در آن فروشنده گواهی نموده كه الف) كالا ط

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "