پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

اظهار قبل از ورود کالا

اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

۳ مزیت اظهار قبل از ورود کالا به گمرک جلوگیری از فسادپذیری کالا کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک رصد آسا

1396-10-26 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "