اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

اظهار قبل از ورود کالا

خانه اظهار قبل از ورود کالا

اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

۳ مزیت اظهار قبل از ورود کالا به گمرک جلوگیری از فسادپذیری کالا کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک رصد آسا

1396-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد