پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

اظهار و ترخیص کالا

كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

ماده 33ـ كالای متروكه موضوع ماده (24) این قانون و كالای ضبطی و واگذاری به گمرك، توسط سازمان جمع آوری

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "