پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
یکی از راهکارهای حمایت از قطعه سازان

افزایش تعرفه قطعات

یکی از راهکارهای حمایت از قطعه سازان

آیا برای حمایت از قطعه سازان، بهترین راهکار افزایش تعرفه قطعات است؟ دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره ب

1396-10-25 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "