پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات

افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات

افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات

مثبت بودن افزایش نرخ ارز برای كشاورزی/ تغییر تعرفه‌های واردات ، جانشین قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "