پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرویس « در تا در» نیز یاد می شود. در این روش كانتینرها در محل كا

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "