پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اسناد حمل متعارف

بارنامه

اسناد حمل متعارف

هویت و ویژگی كالای مورد معامله را اسناد حمل تعیین می نمایند. این اسناد از مهمترین اوراق در مجموعه خر

1396-8-4 0

بارنامه

“بارنامه” اوراق بهاداری است كه از طرف موسسه حمل و نقل صادر و مشخصات كالا و نام و آدرس گی

1396-8-4 0

بارنامه چیست B/L و انواع بارنامه (Bill of Lading)

بارنامه به عنوان سند قرارداد حمل رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعا

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "