پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

بررسی ها نشان می دهد كه بازاریابی فرش دستباف در ایران به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز جنبه سنتی دا

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "