پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
پیشنهاد جدید وزیر صنعت : تثبیت ۲ تا ۵ ساله تعرفه واردات

تثبیت تعرفه کالا

پیشنهاد جدید وزیر صنعت : تثبیت ۲ تا ۵ ساله تعرفه واردات

وزیر صنعت گفت: پیشنهاد دادیم وضع تعرفه یا همان سود بازرگانی جهت ترخیص کالا به مدت پنج سال و یا حداق

1396-10-13 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "