پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تغییر زمان ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

تغییر زمان ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی

تغییر زمان ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات با فناوری بالا از شش ماه به دو سال افزایش می‌یابد.

1398-10-10 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "