پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی

از سرگیری تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی/ لزوم مراجعه به بانک‌های عامل جهت ویرایش فیش

1399-4-31 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "