جزییات تخفیف تعرفه واردات موز

تخفیف حقوق ورودی

جزییات تخفیف تعرفه واردات موز

گمرک در بخشنامه‌ای تاکید کرد، تخفیف حقوق ورودی واردات موز تنها از طریق صادرات سیب درختی، پرتقال و کش

1396-10-9 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "