پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
آمار عجیب واردات و ترانزیت پوشاك از مناطق آزاد

ترانزیت كالا

آمار عجیب واردات و ترانزیت پوشاك از مناطق آزاد

بر اساس آمارهای مستند اختلاف البسه ترانزیت‌شده و ترخیص‌شده از مناطق آزاد جلفا، انزلی و قشم بسیار چشم

1396-8-4 0

ترانزیت كالا

طبق ماده 59 قانون امور گمركی، عبور داخلی رویه ای گمركی است كه براساس آن كالای ترخیص نشده از یك گمرك

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "