پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
ترخیص کالای کانتینری از گمرک رجایی بندرعباس

ترخیص از گمرک بندرعباس

ترخیص کالای کانتینری از گمرک رجایی بندرعباس

ترخیص کالای کانتینری و واردات کالا از گمرک رجایی بندرعباس به کشور مستلزم گذشتن از مرزهای گمرکی کشور

1398-7-28 0

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

گمرک به عنوان یکی از قدیمی ترین تشکیلات منظم اداری از زمان آمدن اسکندر به ایران موجودیت یافته و در ت

1397-11-15
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "