پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ترموكوپلها(Thermocouples)

ترموكوپلها

ترموكوپلها(Thermocouples)

ترموكوپلها(Thermocouples)  تعریف :ترموكوپل ها ، سنسور های دما هستند و برای اندازه گیری دما ها در قسم

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "