پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

ترمومتر مادون قرمز

ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

به نام خدا ترمومتر مادون قرمز یا IR چیست؟ سنسورهای غیرتماسی دما چیست؟ ارتباط امواج مادون قرمز و اندا

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "