پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
نحوه محاسبه مالیات برای برگشت ارز حاصل از صادرات

تسعیر نرخ ارز

نحوه محاسبه مالیات برای برگشت ارز حاصل از صادرات

نحوه محاسبه مالیات برای برگشت ارز حاصل از صادرات: دستورالعمل تسعیر ارز (بخشنامه ۲۵/۹۵/۲۰۰ مورخ۹۵/۴/۲

1398-3-22 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "