پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
ترخیص کالای کانتینری از گمرک رجایی بندرعباس

تعدد کانتینر

ترخیص کالای کانتینری از گمرک رجایی بندرعباس

ترخیص کالای کانتینری و واردات کالا از گمرک رجایی بندرعباس به کشور مستلزم گذشتن از مرزهای گمرکی کشور

1398-7-28 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "