پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
در برنامه ششم توسعه وضعیت چای وارداتی چه می شود؟

تعرفه چای وارداتی

در برنامه ششم توسعه وضعیت چای وارداتی چه می شود؟

حذف تعرفه چای وارداتی رقابت تولیدکنندگان را به همراه دارد. کارشناسان معتقدند،حذف مالیات بر ارزش افزو

1396-12-16 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "