پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تعیین ارزش كالاهای صادراتی چگونه از محل ترانزیت مشخص می شود ؟

تعیین ارزش كالاهای صادراتی

تعیین ارزش كالاهای صادراتی چگونه از محل ترانزیت مشخص می شود ؟

نحوه تعیین ارزش كالاهای صادراتی از محل ترانزیت ، گمرك ایران در بخشنامه ای، چگونكی تعیین ارزش كالاهای

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "