پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
حواشی حذف ۴۲۰۰ از تعرفه واردات

حذف ۴۲۰۰ از تعرفه واردات

حواشی حذف ۴۲۰۰ از تعرفه واردات

جنجال بالا گرفتن حقوق ورودی کالا   حواشی حذف ۴۲۰۰ از تعرفه واردات- در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنا

1400-1-21 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "