پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ممنوعیت ورود کالاها به 486 قلم رسید !

حمایت دولت از تولید ملی

ممنوعیت ورود کالاها به 486 قلم رسید !

در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید و ترخیص تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخ

1397-2-26

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "