پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
سازمان ملی استاندارد چگونه از تولید و تجارت حمایت می کند؟

سازمان استاندارد

سازمان ملی استاندارد چگونه از تولید و تجارت حمایت می کند؟

سازمان ملی استاندارد چگونه از تولید و تجارت حمایت می کند؟ جهت ثبت این گونه کالاها ارائه تاییدیه در ق

1397-5-22 0

نقش سازمان استاندارد در کیفیت بخشی به عرضه و صادرات تولیدات کشاورزی

سازمان استاندارد نقش مهمی در کیفیت بخشی به تولید، عرضه و صادرات تولیدات حلال جمهوری اسلامی و اعتمادب

1397-2-19 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "