پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
شرایط ترخیص دارو از گمرك

شرایط ترخیص دارو از گمرك

شرایط ترخیص دارو از گمرك

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: برخی وارد كنندگان دارو می خواهند بدون اخذ مجوز اولی

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "