پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
افزایش 18 درصدی صادرات غیرنفتی ایران به اسپانیا

صادرات غیرنفتی ایران به اسپانیا

افزایش 18 درصدی صادرات غیرنفتی ایران به اسپانیا

بر اساس اعلام گمرك  صادرات غیرنفتی ایران به اسپانیا طی شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذش

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "