پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
خوردگی و مشكلات آن در فلزات

صادرات فلز

خوردگی و مشكلات آن در فلزات

خوردگی و مشكلات آن در فلزات مقدمه  خسارتهای ناشی از خوردگی در صنایع شیمیایی و نفت و گاز، اخیراً به م

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "